Zorgaanbod

PAAZ

De Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis, kortweg PAAZ, is een hospitalisatieafdeling die bedoeld is voor opnames van patiënten met acute psychiatrische problemen of patiënten die in een crisissituatie verkeren. De opname gebeurt op vrijwillige basis.

Met deze psychiatrische hulpverlening bieden we patiënten uit de regio, vanaf een leeftijd van 18 jaar, een gespecialiseerde en geïndividualiseerde behandeling aan.

Onze PAAZ beschikt over 30 bedden.

Onder leiding van hoofdverpleegkundige Carine Bossaert en het medisch diensthoofd, dr. Johan Huybrechts, zorgt een multidisciplinair team van psychiaters, verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers voor de dagelijkse zorg van de patiënten.

Maak een afspraak

Telefoon
Kamernummers
71-88

Hoofdverpleegkundige

foto Carine Bossaert

Mevr. Carine Bossaert

Hoofdverpleegkundige
Ligging

De afdeling bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping in het achterblok.

plattegrond PAAZ

Brochures van deze dienst