Samenwerking met patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in de aanvaarding van een bepaalde diagnose, in het aanleveren van informatie over het leven met een bepaalde ziekte of aandoening en een mogelijkheid zijn om contact te hebben met lotgenoten.

De website van Trefpunt Zelfhulp vzw biedt een actueel overzicht van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

Hieronder vind je een oplijsting van de patiëntenverenigingen waar het ziekenhuis mee samenwerkt.

CVA-lotgenotengroep Mijn Tweede leven

Sinds december 2010 is in de regio Waregem-Kortrijk een zelfhulpgroep opgericht voor patiënten met een CVA (cerebrovasculair accident) en hun familie, in de schoot van de vzw STROKE. Deze groep heeft als naam Mijn Tweede Leven gekregen, omdat heel veel patiënten die een CVA hebben doorgemaakt, spreken over een leven voor en een leven na CVA.

De doelstelling van de zelfhulpgroep is lotgenoten met elkaar in contact brengen. Het is voor buitenstaanders immers moeilijk te vatten

  • wat het is om een CVA door te maken
  • met welke moeilijkheden met geconfronteerd wordt na het doormaken van een CVA
  • hoe een gezin verder moet functioneren nadat iemand uit het gezin een CVA heeft doorgemaakt

Alleen iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, kan hierover meepraten.

Mijn Tweede Leven wil echter ook een ander signaal geven, zijnde dat je ondanks een CVA toch plezier kan maken, kan genieten van sociale activiteiten. Daarom organiseren ze tweemaandelijks een groepsactiviteit: een info-avond, een museumbezoek, een leuke babbel...

Patiënten en hun familie die contact willen met de zelfhulpgroep kunnen dit via Liesbeth Braem, psycholoog, of via de hoofdverpleegkundige. Om het contact niet te overweldigend te maken, zal 1 van de leden van de zelfhulpgroep je dan eerst persoonlijk contacteren, om zo het verder kennismakingsproces met de andere lotgenoten te vergemakkelijken. Ze zijn bereid om je eerst thuis een bezoek te brengen.

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem werkt samen met Mijn Tweede Leven: dit is bijvoorbeeld het voorzien van de locatie voor een activiteit, of de inbreng van één van onze psychologen en/of artsen in een info-avond.

Contact: mijntweedeleven@hotmail.be

Stoma Ilco afdeling Kortrijk

Stoma Ilco vzw is een zelfhulpgroep voor (en door) stomadragers.  Stoma Ilco wil mensen opvangen, helpen en begeleiden om terug een zo normaal mogelijk leven te leiden. Zij verstrekken informatie en voorlichting over het dagelijks leven met een stoma. 

Folders van de zelfhulpgroep Stoma Ilco zijn in het ziekenhuis beschikbaar en worden aan iedere patiënt bezorgd.

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem zorgt soms voor input in het kader van studienamiddagen of -avonden voor patiënten.

Diabetesliga

De Diabetesliga streeft naar een optimale levenskwaliteit voor mensen met diabetes en ijvert ervoor om de diabeteszorg continu te verbeteren. Om die missie te volbrengen zet de Diabetesliga in op de samenwerking van mensen met diabetes, zorgverleners, leden, sympathisanten en partners.

Ons diabetesteam helpt patiënten graag verder met contact- en verdere informatie.

AA

AA is een zelfhulpgroep voor mensen met een alcoholproblematiek

Vanuit onze PAAZ-dienst hebben we een samenwerking met AA. Deze komt op regelmatige tijdstippen hun werking toelichten aan onze patiënten. Er bestaat een mogelijkheid om reeds vanuit de opname patiënten te laten deelnemen aan één van de groepen. Patiënten kunnen dan zelf de keuze maken om te participeren bij AA als extra ondersteuning in hun nabehandeling.

 

SOS Nuchterheid

SOS nuchterheid is eveneens een zelfhulpgroep voor mensen met een alcoholproblematiek vanuit een andere invalshoek.

Vanuit de PAAZ-dienst bieden we onze patiënten de mogelijkheid om hieraan te participeren via actieve verwijzing.