over-ons

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

De Klokkenluidersregeling van het ziekenhuis biedt (ex)medewerkers en externe personen de mogelijkheid om op adequate en veilige wijze melding te doen van onregelmatigheden in het ziekenhuis. Het ziekenhuis vindt het belangrijk dat het melden soepel kan verlopen zodat zij zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid kan nemen.

 

Interne meldprocedure

De interne meldprocedure beschrijft de wijze waarop de melding kan worden gedaan en de bescherming die melders, ook wel klokkenluiders genoemd, krijgen.

 

Meldformulier

Interne en externe meldingen kunnen gebeuren via dit meldformulier. Mail het ingevulde formulier naar meldingsbeheerder@ziekenhuiswaregem.be

Opdat wij jouw melding op gepaste wijze kunnen onderzoeken en beoordelen, is het belangrijk dat je jouw melding zo concreet en volledig mogelijk formuleert.