M.O.C.

M.O.C.

M.O.C. staat voor Multidisciplinair Oncologisch Consult.

Naar aanleiding van een (vermoeden  van een)  nieuwe maligniteit, een progressie of recidief kan de behandelend (huis)arts de patiënt voorstellen op een M.O.C.

Aan een M.O.C. nemen artsen deel van onder meer volgende disciplines: radiologie, pathologie, oncologie,  radiotherapie en het behandelende specialisme. Als huisarts wordt u ook uitgenodigd omdat uw inbreng ook een belangrijke meerwaarde kan betekenen. Tevens nemen ook onco-coaches,  psychologen en de datamanager Kankerregistratie deel aan het M.O.C..

Tijdens een M.O.C. wordt de patiënt voorgesteld, van gedachten gewisseld omtrent de casus en  een advies geformuleerd omtrent het verder diagnostisch en/of therapeutisch beleid. Dit advies is adviserend, niet bindend voor de behandelend arts.

Aanvragen

Aanvragen voor een bespreking op een M.O.C. kunnen steeds gericht worden aan MOC@ziekenhuiswaregem.be. Deadline voor het indienen van een aanvraag is de werkdag vóór de M.O.C. tegen uiterlijk 10.30u.

M.O.C. besprekingen in OLVW

Wekelijks gaan er 2 besprekingen door in het OLV van Lourdes Ziekenhuis:

       - maandagmiddag om 12u45  bespreking van patiënten met een senologische  of    gynaecologische maligniteit

       - vrijdagmiddag om 12u15 patiënten met digestieve, hoofd- en hals, hematologische, dermatologische maligniteiten en algemene oncologie.  

 

Onze urologen participeren aan het M.O.C. Urologie in AZ Groeninge Kortrijk op dinsdagavond om 18u.

Onze pneumologen participeren aan de Respiratoire Oncologische staf in AZ Groeninge  Kortrijk op donderdagmorgen om 7u45.

 

Van het M.O.C. wordt een verslag opgemaakt dat via Medibridge wordt overgemaakt aan de huisartsen en zichtbaar wordt in CoZo.