Bezoekuren

Hier vind je alle informatie over de bezoektijden in ons ziekenhuis.

Bezoekregeling vanaf 25 januari 2022

Door de huidige viruscirculatie wordt bezoek vanaf 25 januari 2022 opnieuw beperkt. 

Op onze geriatrische afdelingen, de revalidatie-afdeling (SP) en de PAAZ kan elke patiënt (met uitzondering van patiënten in isolatie) per dag 1 vaste bezoeker ontvangen, gedurende 1 uur.

Afhankelijk waar de patiënt ligt, is bezoek voorzien tussen volgende tijdstippen zodoende een spreiding van het bezoek te verkrijgen:

 • G1: 14.00 - 16.00
 • G2: 15.00 - 17.00
 • SP: 15.30 - 17.30
 • PAAZ: 18.00 - 20.00

Op de andere afdelingen is geen bezoek toegelaten. Uitzonderingen hierop kunnen worden toegestaan in specifieke gevallen na overleg en toestemming door de hoofdverpleegkundige van de afdeling.

Voor volgende afdelingen geldt een specifieke regeling:

 • Intensieve zorgen: op afspraak
 • Dagziekenhuis: 1 begeleider bij opname en ontslag toegelaten, niet gedurende het volledige dagverblijf
 • Spoed: 1 begeleider per patiënt toegelaten gedurende het volledige spoedverblijf
 • Materniteit: uitsluitend bezoek mogelijk door partner en kinderen
 • Pediatrie: 1 ouder kan de hele tijd bij het patiëntje blijven
 • Bij palliatieve patiënten is bezoek altijd mogelijk na afspraak met de behandelende arts.

Kom je op bezoek? Draag dan je mondmasker (zeker ook in de kamer bij de patiënt), ontsmet je handen en hou afstand. Kom niet op bezoek als je je ziek voelt.

Deze regeling vervangt alle voorgaande regels. Dit is geldig vanaf 25/01/2022 en kan aangepast worden.

 

Begeleiding bij consultaties

Er wordt een begeleider op de consultaties toegelaten (partner, ouder, kind...), als dat noodzakelijk is (fysiek, emotioneel).

Hou je hierbij altijd aan de volgende voorwaarden:

 • Breng je eigen mond-neusmasker mee. Draag het masker altijd en overal in ons ziekenhuis, ook bij de patiënt op de kamer. Ook de patiënt moet een mondneusmasker dragen bij bezoek. Indien je geen masker hebt, kan je een chirurgisch masker aankopen aan het onthaal (1 euro, contactloos te betalen).
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen van het ziekenhuis.
 • Hou steeds voldoende afstand (meer dan 1,5 meter) met andere wachtenden. Als het te druk is in de wachtzaal, wacht je begeleider best even buiten of in de wagen tot het moment van de consultatie.
 • Kom stipt naar de consultatie, kom maximum 10 minuten op voorhand.
 • Kom zeker niet mee als begeleider als je op één van de volgende vragen JA antwoordt:
  • Was jij of iemand in je huishouden (alle mensen waarmee je onder hetzelfde dak woont) COVID-19 positief in de afgelopen maand?
  • Heb of had je recent respiratoire klachten (hoest, ademhalingsmoeilijkheden, keelpijn, smaak- en/of reukverlies)?
  • Heb je koorts gehad of koud/warm gevoel?
  • Heb je spierpijn/hoofdpijn/diarree?
  • Ben je toenemend vermoeid?
    

Heb je nog vragen hieromtrent? Neem dan contact op met het betreffende secretariaat.