Beleidsorganen en organogram

Organogram
Organogram
Algemene vergadering
 • Luc Kint / voorzitter
 • Bernard Breda / lid
 • Jean-Marie Cool / lid
 • Frederik Coussée / lid
 • Lode De Tollenaere /lid
 • Francine Dewilde / lid
 • Joost Kerkhove / lid
 • Gianni Loosveldt / lid
 • Richard Neirynck / lid
 • Erik Noreilde / lid
 • Frank Rademakers / lid
 • Walter Sneyers / lid
 • Eliane Spincemaille / lid
 • E.Z. Katrien Vandenbussche / lid
 • Marc Vankeirsbilck / lid
 • Kurt Vanryckeghem / lid
 • Roos Vanwalleghem / lid
 • Wim Vercruyssen / lid
 • Luc Verstraete / lid
Raad van Bestuur
 • Bernard Breda / voorzitter
 • Luc Kint / ondervoorzitter
 • Eliane Spincemaille / ondervoorzitter
 • Frederik Coussée / lid
 • Lode De Tollenaere / lid
 • Geert Lobel / lid
 • Marleen Nachtergaele / lid
 • Richard Neirynck / lid
 • Erik Noreilde / lid
 • Dr. Frank Rademakers / adviserend lid
 • Ben Vandenbroucke / lid
 • E.Z. Katrien Vandenbussche / lid
 • Roos Vanwalleghem / lid
 • Luc Verstraete / lid
Directiecomité

Het directiecomité staat in voor het dagelijkse bestuur van het ziekenhuis.

 • Noël Cierkens / algemeen directeur
 • Sandra Derreumaux / administratief en financieel directeur
 • Dries Myny /  verpleegkundig en paramedisch directeur
 • Dr. Walter Sneyers / hoofdarts
 • Hugo Vandamme / technisch directeur
 • Bart Vanden Driessche / directeur IT
Medische raad

De medische raad is een adviesorgaan dat de ziekenhuisartsen inspraak verleent in en betrekt bij de beleidsbeslissingen, met als doel de best mogelijke medische zorg te verlenen. Bovendien streeft de medische raad naar het optimaliseren van de samenwerking tussen ziekenhuis- en huisartsen en andere ziekenhuismedewerkers. Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd.

De leden worden verkozen uit en door de ziekenhuisartsen en vertegenwoordigen de medische staf van het ziekenhuis. Het mandaat van de leden van de medische raad geldt voor drie jaar.

 • Dr. Olivier Vinck / voorzitter
 • Dr. Heidi Devos / ondervoorzitter
 • Dr. Veroniek Debrouwere / secretaris
 • Dr. Bram Pouseele / penningmeester
 • Dr. Katia Mekeirele / lid
 • Dr. Steven Parmentier / lid
 • Dr. Carlo Van Holder / lid
 • Dr. Iris Vanwalleghem / lid
 • Dr. Koen Vindevoghel / lid