patienten

Raadpleeg je dossier

Raadpleeg als patiënt je gegevens online via Cozo.

digitaal dossier
Privacy

Alle gegevens over jouw zorgproces worden bewaard in een patiëntendossier. Alleen jouw zorgverleners hebben toegang tot jouw dossier en elk van hen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim.

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor zorgverlening, financiële en administratieve verwerking, verzekeringen, procesverbetering en statistiek. Meer informatie hieromtrent kan je vinden in ons privacyreglement.

Heb je vragen over het delen van je gezondheidsgegevens? Dan kan je terecht bij onze ombudsdienst.

foto IT
CoZo

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toe laat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. Door te zorgen voor een betere informatiedoorstroming verbetert CoZo het zorgproces.

Je gegevens op CoZo raadplegen doe je hier.

Afschrift dossier

Alle informatie over hoe je een afschrift van je dossier kan bekomen vind je hier.

Gids E-gezondheid voor dummies

Eerstelijnszone (ELZ) regio Waregem ontwikkelde een handleiding die je gidst door de wereld van online gezondheidsdiensten.

De handleiding biedt in simpele taal korte stappenplannen aan voor allerhande vragen te maken met online gezondheidsdiensten (mijngezondheid.be, myhealthviewer, CoZo,…).


De handleiding is hier beschikbaar, alsook op de website van de ELZ.