Alle info over je raadpleging

Afspraak

Een afspraak maken

 

Een afspraak annuleren

Als je niet kan komen, annuleer je afspraak dan tijdig. Verwittig het betrokken secretariaat ten laatste 24 uur op voorhand telefonisch. Op die manier kunnen wij met je vrijgekomen plaats een andere patiënt sneller helpen.

Als je niet naar je afspraak komt en dit niet tijdig hebt laten weten, kan er een no-show vergoeding van 20 euro worden aangerekend. Voor deze no-show vergoeding ontvang je geen attest. Het bedrag wordt niet terugbetaald door de mutualiteit.

Kostprijs

Alle informatie over de kostprijs van jouw consultatie vind je hier.

Bereikbaarheid en parking

Alle info over bereikbaarheid en parking vind je hier.

Aanmelden

Inschrijfzuil

Voor je consultatie meld je je steeds aan via de kiosken in de inkomhal. Daarna meld je je aan bij het secretariaat van je arts.

Je kan na je inschrijving in ons ziekenhuis een mail krijgen op het e-mailadres dat bij ons geregistreerd staat. We vragen je in deze mail toestemming om via dit mailadres ziekenhuisgerelateerde gegevens - zoals je factuur, je opnameverklaring, een afspraakherinnering - te versturen. Alvast bedankt om deze mail positief te beantwoorden!

Wat breng je mee?

Administratief

 • identiteitskaart
 • telefoon- en/of gsm-nummer
 • naam, adres en telefoonnummer van de huisarts
 • naam en adres van de behandelende arts die je doorverwijst
 • bij een arbeidsongeval:
  • naam en adres van de verzekeringsinstelling
  • naam en adres van de werkgever
  • polisnummer en dossiernummer van de verzekering

 

Medisch

 • medische documenten:
  • verwijsbrief
  • radiografische opnames
  • bloedanalyses
  • vaccinatiekaart
  • bloedgroepkaart
  • allergiekaart
 • de huidige thuismedicatie, of een lijstje ervan
 • het dieet dat je eventueel volgt
7 stappen voor een goede consultatie

1: Bereid je voor

 • Schrijf op wat je wilt bespreken:
  • Wat is jouw probleem?
  • Welke klachten of symptomen heb je?
  • Sinds wanneer?
  • Wat heb je zelf al ondernomen: dieet, alternatieve therapie, …?
  • Heb je reeds andere artsen/ zorgverstrekkers geraadpleegd?

 

 • Noteer welke vragen je hebt en duid de meest prioritaire aan.

Domme vragen bestaan niet, aarzel dus zeker niet om jouw vragen te stellen.

Enkele voorbeeldvragen:

  • Hoe verloopt de behandeling? Hoelang duurt ze? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
  • Wat zijn de risico's van het onderzoek, de behandeling of het medicijn?
  • Zijn er ook andere onderzoeken of behandelingen mogelijk?
  • Wat is de oorzaak van mijn klachten?
  • Wat kan ik zelf doen aan mijn klachten?
  • Wat zijn de gevolgen voor mij in het dagelijks leven?
  • Hoe werkt het voorgeschreven medicijn?
  • Tot wie moet ik mij richten bij problemen?
  • Bij welke nieuwe symptomen moet je de dokter contacteren?

 

 • Stel een medicatielijst op of breng je medicatiedoosjes mee.

Wij weten immers graag de naam van de medicatie die je neemt, hoe vaak je deze neemt en aan welke dosis.

Vergeet de puffers, oogdruppels en medicatie die u zonder voorschrift bij de apotheker koopt niet.

Vermeld eventuele allergieën.

 • Breng je identiteitsbewijs, alsook eventuele relevante papieren (arbeidsongeschiktheid, verwijsbrieven, resultaten van een bloedafname of van vorige onderzoeken, invaliditeitsdocument, betalingsverbintenis OCMW of instanties die tussenkomen in de factuur…) mee.

 

2: Breng een vertrouwenspersoon mee.

In de meeste gevallen is een vertrouwenspersoon een grote steun tijdens en na het gesprek.

 

3: Rust en kalmte

Vertrek op tijd naar de consultatie, maar kom niet eerder dan 30 minuten op voorhand aan. Dit om alle afspraken zo gespreid mogelijk te laten verlopen en volle wachtzalen te vermijden.

 

4: Vertel en luister

Vertel de zorgverlener waarom je gekomen bent, maak hierbij ook gebruik van je nota’s.

Luister wat de zorgverlener zegt en neem eventueel notities.

 

5: Vraag uitleg

Durf uitleg vragen als er zaken voor jou onduidelijk zijn. Vraag eventueel naar geschreven informatie die je nadien rustig kan nalezen.

Vraag na welke de voor- en nadelen zijn van het vooropgestelde behandelplan. Soms zijn er meer behandelingen voor uw klachten of aandoening. Informeer naar die verschillende mogelijkheden.

Vraag na waarom extra onderzoeken nodig zijn en wat de oorzaak van je gezondheidsprobleem zou kunnen zijn.

 

6: Toets af en informeer naar de prijs

Ga na of je de informatie goed begrepen hebt, vat in jouw eigen woorden samen wat je meent begrepen te hebben.

Informeer naar de kostprijs van verdere behandelingen.

Moet je een belangrijke beslissing nemen? Vraag gerust bedenktijd. Ga na hoe je de zorgverlener of het secretariaat kan bereiken als je bij thuiskomst alsnog vragen hebt.

 

7: Volg het advies op

Maak aan het secretariaat een vervolgafspraak of plan een opname in.

Om de behandeling goed te laten verlopen wordt aangeraden steeds de adviezen van de zorgverlener op te volgen.