patienten

Ontslag uit het ziekenhuis

Ontslag

Je mag het ziekenhuis verlaten van zodra je behandelend arts je hiervoor toestemming geeft. Je zal de nodige verwijsbrieven meekrijgen voor je huisarts, thuisverpleegkundige,... Als je naar het ziekenhuis terug moet komen voor een controle, zal een verpleegkundige deze afspraak voor je regelen. Je dient wel zelf contact op te nemen met een eventuele thuisverpleegkundige of kinesist. Hulp nodig? Contacteer vraag naar onze sociale dienst. 

Uw vervoer

Op de afdeling wordt het precieze moment van ontslag met u afgesproken. Indien u problemen heeft met vervoer kan de hoofdverpleegkundige of de sociale dienst een ziekenwagen of taxi bestellen. Raadpleeg vooraf uw ziekenfonds voor de mogelijke terugbetaling.

De factuur

Meer informatie over de factuur die je ontvangt vind je hier.

Hulp door de sociale dienst

De sociale dienst kan samen met jou jouw ontslag uit het ziekenhuis voorbereiden. Hun contactgegevens vind je hier.

Nazorg

Volg de instructies van uw arts in verband met uw verdere behandeling en verzorging. Als bepaalde zaken niet duidelijk zijn, aarzel dan niet om hierover uitleg te vragen. Dieetvoorlichting en fysiotherapeutische hulp kunnen, indien nodig, poliklinisch worden gegeven. Raadpleeg hiervoor de hoofdverpleegkundige. Ook kunt u altijd bij hem/haar terecht met vragen over uw dieet, in te nemen geneesmiddelen,...