Parkeerinfo

Hier vind je alle info over de parking en de parkeertarieven.

Circulatieplan
Circulatieplan

Dit is het huidige circulatieplan.

Tarieven betaalparking

Het ziekenhuis heeft een betalende parking:

  • tussen 0 en 30 minuten: gratis
  • 30 minuten - 120 minuten: 2 euro
  • meer dan 120 minuten: 3,5 euro

Betaalautomaten staan in de inkomhal van het ziekenhuis, en aan de inrit van de parking.

Je kan een weekabonnement verkrijgen bij het Onthaal. Deze parkeerkaart kost 20 euro, en geeft toegang tot de parking gedurende 7 opeenvolgende dagen.

Mensen met een invaliditeitskaart kunnen hun parkeerticket kosteloos laten valideren bij het Onthaal. Bezoekers van het woonzorgcentrum kunnen daar terecht voor een gratis uitrijkaart. Ook patiënten van dialyse kunnen op die dienst een uitrijticket verkrijgen.

Parking voor patiënten en bezoekers

Patiënten en bezoekers kunnen hun wagen parkeren op parking A, B, C of D. Volg de richtingwijzers en signalisatie. De uitrit bevindt zich aan het einde van parking D. De vigerende wegcode is van toepassing op de parking.

parking voor personen met een beperking

De parkeerzones links en rechts van de hoofdingang zijn voorzien voor personen met een beperking. Men kan er gratis parkeren. Laat je parkeerticket gratis valideren aan het onthaal op vertoon van (een kopie van) de parkeerkaart voor personen met een beperking en een identiteitsbewijs. Oneigenlijk gebruik van voorbehouden plaatsen wordt niet getolereerd.

Kiss & Ride

Het afzetten en ophalen van patiënten en bezoekers kan vooraan het ziekenhuis ter hoogte van de kiss&ride zone. Parkeren of langdurig stationeren is er niet toegelaten. In de inkom zijn rolstoelen beschikbaar. Voor zwaarlijvige personen is er een speciale rolstoel ter beschikking, vraag info aan het onthaal.
Om vanaf de verschillende parkings de kiss&ride zone weer te bereiken, volg je de wegwijzers 'afzetten en ophalen'.

Fietsen

Aan de hoofdingang van het ziekenhuis is een fietsenstalling voorzien. Elektrische fietsen hebben er de mogelijkheid om op te laden.

Aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is geen bewaarnemer van de geparkeerde voertuigen en neemt geen enkele verplichting tot bewaking of toezicht op zich. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, diefstal of beschadiging van voertuigen op de parking.

Infobrochure parkeren bij OLVW