Dienst kwaliteit

Dienst kwaliteit

In het ziekenhuis werkt elk personeelslid dag en nacht kwaliteitsvol om zo de beste zorgen aan te bieden. De cel kwaliteit, ons kwaliteitsteam, houdt kwaliteitsprocessen draaiende en heeft volgende verantwoordelijkheden:

  • Auditeren en verwachtingen van de zorginspecties en accrediterende instanties implementeren;
  • De verwachtingen van accreditatieorganen omzetten in werkbare instructies en teams ondersteunen in het opzetten van verbeterprojecten;
  • Processen standaardiseren via zorgprogramma’s na multidisciplinair overleg;
  • Patiëntveiligheid optimaliseren en bijsturen met behulp van multidisciplinaire inbreng;
  • Patiëntentevredenheid meten en patiënten betrekken bij het beleid om zo adequate verbeteracties op touw te zetten.

 

Contact

Cel kwaliteit

  De cel kwaliteit is bereikbaar via celkwaliteit@ziekenhuiswaregem.be of

  via het nummer 056.62.37.39 en dit op weekdagen van 9u-17u.