Incident melden

 

Een patiëntveiligheidsincident wordt gedefinieerd als een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of kon leiden. 

Incidentmeldingen die u via de website meldt, komen terecht bij de cel kwaliteit. Uw incidentmelding wordt diezelfde week behandeld.

U als patiënt wordt indien nodig gehoord, betrokken en vervolgens geïnformeerd omtrent de verbeteracties die n.a.v. het incident genomen worden.

Incident