Incident melden

Een patiëntveiligheidsincident wordt gedefinieerd als een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of kon leiden.

Enkele voorbeelden:

  • Een patiënt krijgt verkeerde medicatie toegediend
  • Een patiënt valt doordat de infuusstaander niet rolt 

Heeft u tijdens uw verblijf of bezoek een onveilige situatie opgemerkt of meegemaakt, dan kan u dit hier melden. Uw melding wordt vervolgens behandeld door de cel kwaliteit. Mogelijks wordt u als melder gecontacteerd met de vraag naar meer informatie omtrent het incident. Verbeteracties die n.a.v. het incident genomen worden, verschijnen onder de rubriek 'verbeteracties'.

Incident