Commissie Medische Ethiek

Zoals vereist door artikel 70 van de Wet op de ziekenhuizen beschikt het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem over een Commissie Medische Ethiek (CME). De werking en de taken van de Commissie zijn wettelijk vastgelegd in het KB van 12 augustus 1994.

Missie en visie

De werking van de CME baseert zich op de missie en visie van het ziekenhuis.

De CME wil het instrument zijn om deze opdrachten te bewaken en om een toegankelijk klankbord te zijn voor iedereen. Voor de CME betekent deze opdrachtverklaring een missie die meer concreet vertaald wordt in een zorg- en beleidsvisie. De kernwaarden omschrijven het hart en de ziel van het ziekenhuis, in een totaalbeleid van de zorgorganisatie.

In het ziekenhuis delen mensen zowel de kleine als de grote dingen van het leven, gaande van een kleine ingreep of zorgactiviteit naar de grote existentiële gebeurtenissen. Het gaat immers niet alleen over de missie en visie van de organisatie en de concrete waarden die dit verhaal vormgeven in de dagelijkse praktijk, maar ook over het verhaal van mensen, van patiënten die er verblijven, van hun familie en naasten alsook van medewerkers die de organisatie belichamen. Mensen worden er niet alleen behandeld, verzorgd, gevoed of gewassen, maar delen ook angsten, bekommernissen, vreugdes en verdriet met elkaar.

Voor medewerkers geldt ook dat zij als mens in de organisatie ten volle moeten kunnen functioneren. Ook zij hebben hun eigen levensverhaal, dagelijkse ervaringen, concrete situaties, bekommernissen en beslommeringen zowel binnen als buiten de organisatie.

Een integrale kwaliteitszorg vanuit een waardegedreven inspiratie, is een essentiële factor voor een integraal ethisch beleid. In ons ziekenhuis bevinden we ons per definitie op een waardegevoelig terrein. Zorg verlenen is in se ethisch geladen, zowel vanuit haar oorsprong als vanuit haar handelen en doelstellingen omdat:

1. Zorg een kwestie is van omgaan met de kwetsbaarheid van mensen. Zorg is een antwoord op kwetsbaarheid.

2. Zorg altijd gericht moet zijn op het bevorderen van het welzijn en de menswaardigheid van mensen, in haar handelen en doelstellingen.

Deze twee aspecten (kwetsbaarheid en menswaardigheid) maken dat de kernactiviteit intrinsiek ethisch geladen is.

Opdracht

Leden

Dr. Hilde Van Riet (nuclearist) - voorzitter

mevr. Marleen De Mazière (jurist) - secretaris

Dr. Lieve De Lille (pediater)

dhr. Lode De Tollenaere (jurist)

Dr. Beatrijs Geeroms (oftalmoloog)

Dr. Sophie Ghesquière (anesthesist)

Dr. Steven Hellebaut (gynaecoloog)

Ap. Katrien Kerckaert (ziekenhuisapotheker)

Dr. Katia Mekeirele (endocrinoloog)

mevr. Marleen Nachtergaele (pastor)

dhr. Felix  Rodenbach (verpleegkundige)

mevr. Karin Steelant (verpleegkundige)

Dr. Dirk Vanhoutte (huisarts)

Dr. Patrick Vertongen (cardioloog)

 

Contactgegevens

Algemeen: cme@ziekenhuiswaregem.be 

Ethisch referent: hilde.vanriet@ziekenhuiswaregem.be of marleen.demaziere@ziekenhuiswaregem.be