Commissie Medische Ethiek

Zoals vereist door artikel 70 van de Wet op de ziekenhuizen beschikt het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem over een Commissie Medische Ethiek (CME). De werking en de taken van de Commissie zijn wettelijk vastgelegd in het KB van 12 augustus 1994.

Visie en missie

 

Opdracht

Leden

Dr. Hilde Van Riet (nuclearist) - voorzitter

mevr. Marleen De Mazière (jurist) - secretaris

Dr. Lieve De Lille (pediater)

dhr. Lode De Tollenaere (jurist)

Dr. Beatrijs Geeroms (oftalmoloog)

Dr. Sophie Ghesquière (anesthesist)

Dr. Steven Hellebaut (gynaecoloog)

Ap. Katrien Kerckaert (ziekenhuisapotheker)

Dr. Katia Mekeirele (endocrinoloog)

mevr. Marleen Nachtergaele (pastoraal medewerker)

dhr. Felix  Rodenbach (verpleegkundige)

mevr. Karin Steelant (verpleegkundige)

Dr. Dirk Vanhoutte (huisarts)

Dr. Patrick Vertongen (cardioloog)

 

Contactgegevens

Algemeen: cme@ziekenhuiswaregem.be 

Ethisch referent: hilde.vanriet@ziekenhuiswaregem.be of marleen.demaziere@ziekenhuiswaregem.be