Zorgaanbod

Dr. Carlo Van Holder

Dr. Carlo Van Holder studeerde af als arts aan de KULeuven in 1992 met grote onderscheiding. Hij werd opgeleid tot plastisch chirurg in het UZ Leuven en UL Brussel na vier jaar algemene heelkunde. Tijdens zijn opleiding kreeg  hij ook een specifieke opleiding handchirurgie in het Institiut de la Main te Parijs.

 

Meer informatie vindt u ook hier.

foto dokter van Holder

Status

Niet geconventioneerd Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij hun honorarium, weliswaar binnen de grenzen die binnen het ziekenhuis zijn afgesproken. Bij dagopname of hospitalisatie wordt het conventietarief wel toegepast.

Maak een afspraak

Secretariaat

Consultatie

foto dokter van holder

Dr. Carlo Van Holder

Telefonische afspraak: +32 56 62 35 01
Voormiddag
Namiddag
maandag:
dinsdag:
14:00-19:00
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
14:00-19:00
zaterdag:
zondag:

Als je niet kan komen, annuleer je afspraak dan tijdig. Verwittig het betrokken secretariaat ten laatste 24 uur op voorhand telefonisch. Op die manier kunnen wij met je vrijgekomen plaats een andere patiënt sneller helpen.

Als je niet naar je afspraak komt en dit niet tijdig hebt laten weten, kan er een no-show vergoeding van 20 euro worden aangerekend. Voor deze no-show vergoeding ontvang je geen attest. Het bedrag wordt niet terugbetaald door de mutualiteit.

In 1999 behaalde Dr. van Holder zijn erkenning als plastisch chirurg alsook het Europees diploma handchirurgie en het Europees diploma plastische chirurgie.
Van 1999 tot 2002 was hij staflid aan de dienst plastische heelkunde van het UZ Erasme te Brussel.  In juni 2002 voerde hij samen met prof. Schuind de eerste Belgische handtransplantatie uit.

Sinds eind 2002 is Dr. Van Holder actief als plastisch chirurg in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem.

Dr. Van Holder is auteur en mede-auteur van meerdere internationale publicaties en van een hoofdstuk in een handboek, spreker en moderator op tientallen internationale en nationale symposia. Hij is lid van de Amerikaanse en Belgische vereniging van plastische chirurgie, de internationale vereniging van esthetische chirurgie, alsook lid van de Belgische beroepsvereniging plastische chirurgie waarvan hij ook secretaris was. Actueel is hij lid van de Erkenningcommissie plastische chirurgie.

website Dr. Van Holder