Zorgaanbod

Reconstructieve heelkunde

In de plastische heelkunde houdt de chirurg zich bezig met heelkunde die tot doel heeft vorm en functie van een bepaald lichaamsdeel  te herstellen. Vorm en functie zijn nauw met elkaar verbonden.

In het algemeen wordt er een onderverdeling gemaakt in 2 subdisciplines, reconstructieve chirurgie en esthetische chirurgie, alhoewel bij elke ingreep beide aspecten altijd aan bod komen. 

Defecten waarvoor reconstructieve chirurgie nodig kan zijn, kunnen op verschillende manieren ontstaan. Zij kunnen aangeboren (congenitaal) zijn, het gevolg zijn van een ongeval (traumatisch) of het gevolg zijn van een operatie. Zo een operatie kan om verschillende redenen zijn uitgevoerd, maar vaak is dit oncologisch, vanwege een gezwel van welke origine dan ook.

Vooral de komst van de microchirurgie in de jaren '70 heeft geleid tot een grote vooruitgang in de uitkomsten en mogelijkheden van de reconstructieve chirurgie. Bepaalde defecten kunnen zeer precies gereconstrueerd worden, doordat de chirurg het missende deel exact kan vervangen.

Maak een afspraak

Telefoon

Consultaties per arts

Dr. Carlo Van Holder

Enkel op afspraak: +32 56 62 35 01
Voormiddag
Namiddag
maandag:
dinsdag:
14:00-19:00
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
14:00-19:00
zaterdag:
zondag:

Als je niet kan komen, annuleer je afspraak dan tijdig. Verwittig het betrokken secretariaat ten laatste 24 uur op voorhand telefonisch. Op die manier kunnen wij met je vrijgekomen plaats een andere patiënt sneller helpen.

Als je niet naar je afspraak komt en dit niet tijdig hebt laten weten, kan er een no-show vergoeding van 20 euro worden aangerekend. Voor deze no-show vergoeding ontvang je geen attest. Het bedrag wordt niet terugbetaald door de mutualiteit.

Ligging

Het secretariaat chirurgie bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping. Volg de route naar wachtzaal 22.

plattegrond secretariaat chirurgie