Zorgaanbod

Plastische heelkunde

In de plastische heelkunde houdt de chirurg zich bezig met heelkunde die tot doel heeft vorm en functie van een bepaald lichaamsdeel  te herstellen. Vorm en functie zijn nauw met elkaar verbonden. In het algemeen wordt er een onderverdeling gemaakt in 2 subdisciplines, esthetische chirurgie en reconstructieve chirurgie, alhoewel bij elke ingreep, beide aspecten altijd aan bod komen.

De esthetische chirurgie houdt zich bezig met herstel van functie en vooral vorm van een bepaalde regio in het lichaam. De grens tussen esthetisch en reconstructief ligt in sommige gevallen zeer dicht bij elkaar en kan zelfs overlappen.

Over het algemeen worden esthetische ingrepen niet terugbetaald door de ziektekostenverzekering, in sommige uitzonderlijke gevallen kan een aanvraag worden gedaan bij de adviserend geneesheer. Dit zal door je behandelend chirurg worden gedaan en steeds met jou worden besproken.

Maak een afspraak

Telefoon

Consultaties per arts

Dr. Carlo Van Holder

Enkel op afspraak: +32 56 62 35 01
Voormiddag
Namiddag
maandag:
dinsdag:
14:00-19:00
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
14:00-19:00
zaterdag:
zondag:

Als je niet kan komen, annuleer je afspraak dan tijdig. Verwittig het betrokken secretariaat ten laatste 24 uur op voorhand telefonisch. Op die manier kunnen wij met je vrijgekomen plaats een andere patiënt sneller helpen.

Als je niet naar je afspraak komt en dit niet tijdig hebt laten weten, kan er een no-show vergoeding van 20 euro worden aangerekend. Voor deze no-show vergoeding ontvang je geen attest. Het bedrag wordt niet terugbetaald door de mutualiteit.

Ligging

Het secretariaat chirurgie bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping. Volg de route naar wachtzaal 22.

plattegrond secretariaat chirurgie