Zorgaanbod

Nucleaire geneeskunde

Door de toediening van een licht radioactieve stof, meestal via een injectie, soms via de inademing of langs de mond, kan de functie van 1 of meerdere organen (doelorgaan) onderzocht worden. De gebruikte stof is typisch voor het doelorgaan. Het onderzoek wordt een scintigrafie of isotopenscan genoemd.

Een specifieke camera zal de straling die uitgezonden wordt door het doelorgaan opnemen, waardoor de spreiding kan bekeken worden. Het soort camera is een gammacamera of spect-camera.

Voor sommige aandoeningen kan ook een behandeling doorgaan op de dienst. Dit is in geval van een te snel werkende schildklier, bij een gezwel van de schildklier of bij uitzaaiingen in het bot bij een prostaattumor.

 

Onderaan deze pagina kan meer informatie gevonden worden. 

Wachtzaal 25

Maak een afspraak

Telefoon

Consultaties per arts

Dr. Sezgin Üstmert

Enkel op afspraak: +32 56 62 35 28
Voormiddag
Namiddag
maandag:
dinsdag:
8:00-17:00
woensdag:
8:00-17:00
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:
zondag:

Als je niet kan komen, annuleer je afspraak dan tijdig. Verwittig het betrokken secretariaat ten laatste 24 uur op voorhand telefonisch. Op die manier kunnen wij met je vrijgekomen plaats een andere patiënt sneller helpen.

Als je niet naar je afspraak komt en dit niet tijdig hebt laten weten, kan er een no-show vergoeding van 20 euro worden aangerekend. Voor deze no-show vergoeding ontvang je geen attest. Het bedrag wordt niet terugbetaald door de mutualiteit.

Dr. Hilde Van Riet

Enkel op afspraak: +32 56 62 35 28
Voormiddag
Namiddag
maandag:
8:00-17:00
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
8:00-17:00
vrijdag:
8:00-16:00
zaterdag:
zondag:

Als je niet kan komen, annuleer je afspraak dan tijdig. Verwittig het betrokken secretariaat ten laatste 24 uur op voorhand telefonisch. Op die manier kunnen wij met je vrijgekomen plaats een andere patiënt sneller helpen.

Als je niet naar je afspraak komt en dit niet tijdig hebt laten weten, kan er een no-show vergoeding van 20 euro worden aangerekend. Voor deze no-show vergoeding ontvang je geen attest. Het bedrag wordt niet terugbetaald door de mutualiteit.

Is er voorbereiding nodig?

Slechts in enkele gevallen moet u voor onze onderzoeken nuchter zijn of moet u net voldoende drinken. U kan de richtlijnen hiervoor terugvinden op de infobrochure per type onderzoek. Deze vindt u hier.

Hoelang duurt een onderzoek op NG en hoe gebeurt het onderzoek?

Voor de meeste onderzoeken is er een zekere wachttijd na de injectie. Dit is omdat de radioactieve stof de kans moet krijgen om naar het doelorgaan te gaan.

De wachttijd  kan gaan van enkele minuten tot enkele uren. De duur hiervan wordt vermeld in de infobrochure per onderzoek. Als de wachttijd lang is, kan u gerust het ziekenhuis verlaten tussenin.

Het onderzoek zelf gebeurt liggend. De camera komt tot boven het doelorgaan en maakt opnames van wisselende duur. In totaal moet u toch een half uur voorzien. Om een goede kwaliteit van de beelden te verkrijgen, is het belangrijk stil te liggen: het toestel beweegt zelf voor de opnames.

De gamma- of spect-camera is een open toestel. Mocht u toch last hebben van claustrofobie, moet u dit zeker vermelden.

Wat als ik (misschien) zwanger bent ? Wat als ik borstvoeding geef?

Wanneer u zwanger bent zal het onderzoek uitgesteld worden. Als u niet zeker bent , zal het onderzoek uitgesteld tot na een negatieve zwangerschapstest of tot wanneer u menstrueert.

Borstvoeding is geen probleem, maar zal in de meeste gevallen enkele uren moeten uitgesteld worden. De juiste duur hiervan zal met u besproken worden.

Wanneer gebeuren de onderzoeken?

Omdat specifieke radioactieve producten gebruikt worden voor dit type onderzoek, zijn de onderzoeksuren beperkt en moet altijd een afspraak gemaakt worden. De radioactiviteit gaat immers vervallen, zodra deze gemaakt werd.

U heeft voor elk soort onderzoek een aanvraag van een arts nodig. U kan dus niet op eigen initiatief het onderzoek aanvragen.

Als het mogelijk is wordt een isotopenonderzoek gecombineerd met andere onderzoeken. Maar omdat u voor andere onderzoeken nuchter moet zijn/blijven en bij ons net veel moet drinken of iets eten, is dat niet altijd mogelijk. Het is dan ook belangrijk als u zelf een afspraak maakt dat u dat meedeelt.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De geneesheer van de dienst bespreekt zélf geen resultaten met u: uw aanvragend arts heeft immers andere resultaten, zoals bloeduitslagen en RX-foto’s om tot de juiste conclusie te komen.

Aan uw arts worden de beelden en het verslag rechtstreeks bezorgd waardoor u niet hoeft te wachten.

Is de straling gevaarlijk?

Het radioactieve product zorgt voor een stralingsbelasting die vergelijkbaar is met radiologische onderzoeken.

Het geïnjecteerde radioactief product in uw lichaam zorgt voor die straling, niet het maken van de beelden.

 

Door die straling is het echter beter dat kleine kinderen en zwangeren niet dicht in de buurt komen de eerste uren ofwel op afstand blijven ( bv 1m). U vindt specifieke instructies hiervoor op de infobrochures.

 

Gebruik van het openbaar vervoer is geen probleem. U kan ook zelf met de wagen rijden na het onderzoek.

Kan mijn kind en isotopenonderzoek krijgen?

Op alle leeftijden kunnen deze onderzoeken doorgaan. Aan iedereen wordt een dosis van het product gegeven die rekening houdt met het gewicht. Kleine kinderen krijgen dan ook een veel lagere dosis dan een volwassene.

Bereikbaarheid in het ziekenhuis

Nadat u ingeschreven is aan de kiosk, volgt u het nr 25 op het gelijkvloers. Links van de toegangsdeur hangt een bel.

Ligging

De afdeling nucleaire geneeskunde bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping. Volg de route naar Wachtzaal 25.

plattegrond nucleaire

Brochures van deze dienst

Voorschriften voor patiënten met jonge kinderen en moeders die borstvoeding geven