Zorgaanbod

Weight Clinic

In ons ziekenhuis worden mensen met ernstige gewichtsproblemen behandeld. Een team van specialisten op het gebied van obesitas werken hiervoor samen in de Weight Clinic Waregem. Het obesitas-team bestaat uit een chirurg, een internist, een medisch psychologe, een diëtiste, een plastisch chirurg en een revalidatie-arts. 

In nauwe samenwerking met elkaar zorgen onze specialisten voor de beste behandeling op maat voor elk gewichtsprobleem.

Wij zijn ervan overtuigd dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om een gezond gewicht te hebben en dat zo te houden. Met behulp van een intensief behandelprogramma, zo nodig in combinatie met een obesitasoperatie, willen wij onze patiënten begeleiden naar een gezond gewicht en een gezond leven. 

Maak een afspraak

Telefoon

Consultaties per arts

Dr. Christopher Lange

Enkel op afspraak: +32 56 62 35 01
Voormiddag
Namiddag
maandag:
dinsdag:
9:00-12:00
14:00-18:00
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
9:00-12:00
14:00-16:00
zaterdag:
zondag:

Als je niet kan komen, annuleer je afspraak dan tijdig. Verwittig het betrokken secretariaat ten laatste 24 uur op voorhand telefonisch. Op die manier kunnen wij met je vrijgekomen plaats een andere patiënt sneller helpen.

Als je niet naar je afspraak komt en dit niet tijdig hebt laten weten, kan er een no-show vergoeding van 20 euro worden aangerekend. Voor deze no-show vergoeding ontvang je geen attest. Het bedrag wordt niet terugbetaald door de mutualiteit.

Wat is obesitas?

Een normaal gewicht hangt af van lichaamslengte en leeftijd. Bij volwassenen wordt de Body Mass Index (BMI) gebruikt om de mate van overgewicht uit te drukken. Je BMI kan je zelf berekenen door je lichaamsgewicht (in kilogram) te delen door de lichaamslengte (in meters) en dan dat getal nogmaals te delen door de lichaamslengte (in meters).

Vanaf 18 jaar wordt een BMI tussen 18,5 en 25 als normaal beschouwd. Toch heeft op dit moment bijna de helft van de Belgische bevolking een BMI boven de 25 en is dus te zwaar. Men spreekt van obesitas of zwaarlijvigheid als de BMI hoger is dan 30. Vanaf een BMI van 40 is er sprake van ernstige zwaarlijvigheid of morbide obesitas.

Morbide obesitas wordt gezien als een ziekte en heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. Ook bij een BMI van 35 kan er sprake zijn morbide obesitas, indien zich door overgewicht veroorzaakte gezondheidsklachten voordoen.

Waarom ben ik te zwaar?

Het lichaamsgewicht wordt bepaald door meerdere factoren. Ten eerste is de hoeveelheid calorieën die iemand per dag eet of drinkt een belangrijke factor. Het is daarbij belangrijk te beseffen dat iedereen anders reageert op het eten van teveel calorieën. Sommige mensen hebben meer aanleg om overgewicht en obesitas te ontwikkelen dan anderen. Er is dus een duidelijke invloed van aangeboren eigenschappen. Vaak komt obesitas ook in de familie voor. Een andere belangrijke factor is hoeveel energie iemand verbrandt door te sporten.

Een operatie voor obesitas?

Er zijn door de jaren heen een tal van operaties uitgevoerd ter behandeling van obesitas. Nu er steeds meer wetenschappelijk onderzoek wordt verricht op het gebied van obesitas chirurgie, weten we ook steeds beter welke operaties het veiligste zijn en het meest effectief. Vrijwel alle operaties voor obesitas worden verricht door een kijkoperatietechniek (laparoscopie). Via kleine gaatjes in de buikwand kan de chirurg met behulp van een camera en instrumenten de geplande ingreep uitvoeren.

In het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem worden twee verschillende operaties uitgevoerd ter behandeling van obesitas: de gastric bypass en de sleeve gastrectomie. De maagband wordt niet meer uitgevoerd wegens een minder goed effect op gewichtsverlies en meer complicaties die worden gezien op lange termijn.

Meer informatie over de operaties vind je in de brochures die op deze website te dowloaden zijn.

Tegenwoordig wordt in ons ziekenhuis ook de endoscopische sleeve gastroplastie (ESG) uitgevoerd als hulpmiddel om te vermageren. Meer informatie lees je hieronder.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een operatie?
  • Je bent tussen 18 en 65 jaar.
  • Je BMI is 40 of hoger. Ook bij een BMI vanaf 35 kan je in aanmerking komen, als het overgewicht andere ziektes heeft veroorzaakt. Het gaat dan om ziektes zoals suikerziekte (diabetes), ernstige hoge bloeddruk of ademhalingsstoornissen tijdens de slaap (OSAS).
  • Je hebt al een serieuze poging gedaan om gewicht te verliezen onder professionele begeleiding. Denk hierbij aan hulp van een diëtist, kinesist of Weightwatchers. Bij een deel van de mensen met obesitas kunnen deze methoden zinvol zijn.
  • Zwaarder worden komt meestal door dagelijks te veel te eten of te drinken. Sommige mensen kunnen veel eten zonder zwaar te worden, maar dit geldt lang niet voor iedereen. Het is belangrijk om te beseffen dat zwaarlijvigheid het gevolg is van teveel of verkeerd eten en drinken. Alleen wanneer je dit beseft en accepteert, ben je klaar om het probleem serieus aan te pakken.
  • De operatie heeft grote gevolgen voor de rest van je leven. Een operatie is slechts een deel van de gehele behandeling van obesitas. Als je gemotiveerd bent om je leven definitief te veranderen met behulp van ons team, dan kan je in aanmerking komen voor een operatie.
  • Na de operatie kunnen er tekorten aan vitaminen of bouwstoffen ontstaan in het lichaam met eventueel gevolgen voor de gezondheid en de noodzaak om extra medicatie in te nemen. Dit kan ook na jaren nog ontstaan. Daarom is het van belang dat je levenslang gecontroleerd wordt door gespecialiseerde artsen. Als alles goed gaat houdt dat uiteindelijk in dat je eenmaal per jaar een controle hebt met bloedonderzoek.

Als je voldoet aan alle eisen voor een operatieve ingreep, dan is de keuze aan jou om de operatie te laten uitvoeren of niet. Wij proberen je bij het maken van deze keuze zo goed mogelijk te helpen en te informeren. Uiteindelijk is het belangrijk om de gezondheidswinst die op de lange termijn ontstaat door een beter gewicht af te wegen tegen de operatierisico’s. Zowel die winst als de risico’s zijn voor iedereen verschillend. Wij zullen gedurende het voortraject (de onderzoeken die plaatsvinden voor een eventuele operatie) een zo precies mogelijke inschatting maken van je gezondheidssituatie zodat wij samen tot een verstandig besluit kunnen komen.

foto appel met meetlint
De endoscopische sleeve gastroplastie (ESG)

De endoscopische sleeve gastroplastie (ESG) is een procedure waarbij de maag wordt verkleind via de mond. Met behulp van een camera (gastroscoop) kunnen we de maag bereiken en met hechtingen aan de binnenkant van de maag het maagvolume met 70% reduceren. De ESG is een laagrisicoprocedure en is bedoeld als hulpmiddel bij het vermageren. Mensen met een BMI vanaf 30 kunnen voor deze procedure in aanmerking komen.

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem is één van de eerste ziekenhuizen in de Benelux die deze ingreep aanbiedt. Er is helaas nog geen terugbetaling door het ziekenfonds, waardoor de ingreep door de patiënt zelf moet bekostigd worden. 

Voor meer informatie over ESG kan je een afspraak maken bij Dr. Christopher Lange.

Risico's, bijwerkingen en mogelijke complicaties van een operatie voor overgewicht

Het is belangrijk te vermelden dat de risico’s van obesitasoperaties over het algemeen laag zijn. In 10% van de gevallen komen complicaties voor, waarvan in slechts 3 à 5% sprake is van een ernstige complicatie. In ongeveer 0,25% leidt de operatie of een complicatie tot overlijden. Het risico is te vergelijken met een baarmoeder- of galblaasoperatie, wat zeer vaak uitgevoerde operaties zijn.

Meer informatie vind je in de brochures die op deze pagina te downloaden zijn.

Multidisciplinaire aanpak

Een team van artsen en professionals van verschillende disciplines staat in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem klaar om je te helpen met je gewichtsprobleem. Alle patiënten worden door ons gehele team afzonderlijk gezien. Zo zal een patiënt niet alleen door de chirurg worden beoordeeld, maar ook door een internist (endocrinoloog), een diëtist, een psycholoog en een bewegingsdeskundige. Dit team van zorgverleners houdt zich bezig met alle aspecten van overgewicht en zal je begeleiden vanaf je eerste komst in het ziekenhuis. Ook als een operatie niet de beste oplossing is, kan ons team je verder helpen om gewicht te verliezen.

Brochures van deze dienst