Nieuws

Ziekenhuis Waregem ondertekent charter 'Recht op onderwijs voor zieke leerlingen'

25 januari 2023
deel dit bericht:

In december 2022 ondertekenden de Provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse ziekenhuizen het charter 'Recht op onderwijs voor zieke kinderen'. Kinderen en jongeren die wegens ziekte vaak of langdurig van school afwezig zijn, hebben immers recht op onderwijs op maat. Om de onderwijsmogelijkheden meer bekend te maken, werkt Klasziekaal, het steunpunt onderwijs voor zieke leerlingen van de Provincie, samen met vzw Bednet, vzw School & Ziekzijn West-Vlaanderen en de West-Vlaamse ziekenhuisscholen Penta.

Met het charter engageert de provincie zich samen met de partners om verantwoordelijkheid op te nemen in de ondersteuning van onderwijs voor zieke leerlingen. Het gaat o.a. om het bekendmaken van de onderwijsmogelijkheden en het faciliteren van onderwijs in het ziekenhuis. 

Steunpunt Klasziekaal

In het schooljaar 2021-2022 waren er in West-Vlaanderen 10.296 kinderen en jongeren die meer dan 30 halve dagen afwezig waren wegens ziekte. In het schooljaar 2020-2021 waren er dat 5.918. De cijfers worden elk jaar groter. De Provincie startte daarom in 2020 met het steunpunt Klasziekaal. Het ging aanvankelijk om een proefproject voor twee jaar, maar werd intussen verlengd tot en met schooljaar 2022-2023. De doelstellingen zijn het bekendmaken van de bestaande onderwijsmogelijkheden voor zieke leerlingen, het oprichten van een infopunt, onderzoek voeren naar de pijnpunten bij het organiseren van onderwijs aan zieke leerlingen en het oprichten van een pool met inzetbare leerkrachten.

Charter ‘Onderwijs voor zieke leerlingen’

De Provincie is ervan overtuigd dat een samenwerking met de medische sector een grote meerwaarde kan betekenen om het onderwijs voor zieke leerlingen te organiseren. Artsen zijn immers de eersten die op de hoogte zijn dat een kind vaak of langdurig van school afwezig zal zijn.

Daarom gaat Klasziekaal, samen met de bovengenoemde partners, een engagement met de West-Vlaamse ziekenhuizen aan. Daarin engageren de Provincie via Klasziekaal met zijn partners en de West-Vlaamse ziekenhuizen zich ertoe om samen het recht op onderwijs voor zieke leerlingen, steeds rekening houdend met hun medische toestand, mogelijk te maken.

De Provincie meent dat deze samenwerking een positief effect kan hebben op het totale welbevinden van het zieke kind. De geruststelling dat ook het onderwijs, op maat van de zieke leerling, in het medisch verhaal meegenomen wordt, kan wellicht voor veel kinderen en jongeren een positief effect hebben op het genezingsproces.