Samenwerking met andere ziekenhuizen

phone

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis. Om onze patiënten de best mogelijke zorg te garanderen, werden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met diverse zorginstellingen in Vlaanderen. Hieronder vindt u een overzicht van de bestaande samenwerkingen.

AZ Groeninge Kortrijk

 • Functionele samenwerkingsovereenkomst houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen coördinerende borstkliniek en satellietborstkliniek
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake NMR
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake nierdialyse
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake lithotripsie
 • Samenwerkingsovereenkomst in het kader van urologie
 • Samenwerkingsovereenkomst ten voordele van patiënten met locomotorische aandoeningen
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake nucleaire geneeskunde
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake dringende geneeskundige hulpverlening - MUG
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake patiënten met acuut myocardinfarct
 • Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de weefselbank van AZ Groeninge
 • E17-netwerkovereenkomst: structurele samenwerkingsovereenkomst tussen O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Groeninge, AZ Maria Middelares, Sint-Vincentius Deinze, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem

AZ Maria Middelares Gent

 • Samenwerkingsovereenkomst inzake neurochirurgie - neurologie
 • Samenwerkingsovereenkomst cardiale pathologie B (B1, B2 en B3) en E
 • samenwerkingsovereenkomst oftalmologie mbt netvliespathologie, cornea pathologie en pathologie aan de oogleden/orbita
 • E17-netwerkovereenkomst: structurele samenwerkingsovereenkomst tussen O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Groeninge, AZ Maria Middelares, Sint-Vincentius Deinze, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Sint-Vincentius Deinze

 • Samenwerkingsovereenkomst inzake wachtdienst apotheek
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake wachtdienst oftalmologie
 • E17-netwerkovereenkomst: structurele samenwerkingsovereenkomst tussen O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Groeninge, AZ Maria Middelares, Sint-Vincentius Deinze, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Sint-Andriesziekenhuis Tielt

 • Samenwerkingsovereenkomst voor onderzoeken klinische biologie
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake nucleaire geneeskunde
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake wachtondersteuning NKO (enkel voor Campus Stedelijk Ziekenhuis AZ Delta)
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake wachtdienst urologie
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake wachtdienst neurologie
 • Samenwerkingsovereenkomst ikv erkenning stroke unit

AZ Delta Roeselare

 • Samenwerkingsovereenkomst inzake NMR-activiteiten op de dienst radiologie
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen multidisciplinair centrum voor chronische pijn en multidisciplinair algologisch team
 • Samenwerkingsovereenkomst oftalmologie mbt netvliespathologie en glaucoomchirurgie
 • Samenwerkingsovereenkomst neurochirurgie en neurologie mbt neurostimulatoren/duodopa
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake wachtondersteuning NKO (enkel campus Stedelijk Ziekenhuis)

Sint-Jozefskliniek Izegem

 • Samenwerkingsovereenkomst inzake wachtondersteuning NKO
 • E17-netwerkovereenkomst: structurele samenwerkingsovereenkomst tussen O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Groeninge, AZ Maria Middelares, Sint-Vincentius Deinze, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem

UZ Leuven

 • Samenwerkingsovereenkomst wegneming en transplantatie van organen
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake P*-functie

UZ Gent

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen multidisciplinair centrum voor chronische pijn en multidisciplinair algologisch team
 • Samenwerkingsovereenkomst cardiale pathologie B (B1, B2 en B3), E, T en C
 • Samenwerkingsovereenkomst netwerk cardiale pathologie
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake menselijk lichaamsmateriaal
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake P*-functie
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake zorgprogramma voor kinderen
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake NICU (Neonatal Intensive Care Unit)
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake PICU (Pediatric Intensive Care Unit)
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake IVF - aansluitingsovereenkomst met ziekenhuis met een erkend zorgprogramma reproductieve geneeskunde
 • Samenwerkingsovereenkomst mbt pelviene gynaecologische chirurgie
 • Samenwerkingsovereenkomst mbt prenatale diagnostiek
 • Samenwerkingsovereenkomst op dienstniveau heelkunde
 • Samenwerkingsovereenkomst voor anesthesie, intensieve zorgen (inclusief PICU en brandwondencentrum) en spoedgevallen
 • Samenwerkingsovereenkomst mbt zeldzame endocrinologische pathologie
 • Samenwerkingsovereenkomst neurochirurgie, neurologie en de dienst VINRAD mbt neurologische pathologie en second opinion
 • Samenwerkingsovereenkomst voor laserbehandelingen dermatologie

AZ Sint-Lucas Gent

 • Samenwerkingsovereenkomst mbt second opinions neurologie en neuromusculaire pathologie

AZ Sint-Jan Brugge

 • Samenwerkingsovereenkomst cardiale pathologie B (B1, B2 en B3) en E
 • Samenwerkingsovereenkomst pediatrie - N-functie
 • Samenwerkingsovereenkomst oftalmologie mbt glaucoom en ooglid-orbitapathologie

AZ Glorieux Ronse

 • Overeenkomst inzake de gezamenlijke oprichting en exploitatie van een CAD in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
 • Samenwerking inzake wachtdienst MKA (Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
 • E17-netwerkovereenkomst: structurele samenwerkingsovereenkomst tussen O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Groeninge, AZ Maria Middelares, Sint-Vincentius Deinze, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem

AZ Oudenaarde

 • Samenwerking inzake wachtdienst MKA (Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie)

AZ Sint-Elisabeth Zottegem

 • Samenwerking inzake wachtdienst MKA (Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
 • E17-netwerkovereenkomst: structurele samenwerkingsovereenkomst tussen O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Groeninge, AZ Maria Middelares, Sint-Vincentius Deinze, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem

O.L.V. Aalst

 • Samenwerkingsovereenkomst cardiale pathologie

Stedelijk Ziekenhuis Aalst

 • Samenwerkingsovereenkomst stomatologie

CLC Aalter

 • Samenwerkingsovereenkomst laserbehandeling dermatologie

Sint-Jozef Pittem

 • Samenwerkingsovereenkomst psychiatrie voor volwassenen

Heilige Familie Kortrijk

 • Samenwerkingsovereenkomst kinderpsychiatrie en psychiatrie voor volwassenen