Veiligheid

phone

Verzekering

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeit uit de uitoefening van haar activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot Amlin Europe. Het polisnummer is 99.048.196.

Bewakingsdienst

Het ziekenhuis beschikt over een erkende bewakingsdienst (vergunning FOD Binnenlandse Zaken, ondernemingsnummer 0405.460.592) die maatregelen neemt om kleine criminaliteit zoals diefstal, vandalisme en agressie te voorkomen. Toegangsdeuren zijn beveiligd en er is camerabewaking.

Ook als patiënt kan je meewerken aan de veiligheid in ons ziekenhuis. Laat waardevolle voorwerpen thuis of geef ze mee met jouw familie.

Merk je iets verdachts of abnormaals op tijdens jouw verblijf, contacteer dan zeker een ziekenhuismedewerker.