Privacy

phone

Je gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens die opgenomen zijn in onze gegevensbestanden.Indien nodig kan je vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langswaar je naar onze-website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens die je zelf via de website verstrekt, zullen met de nodige zorg en conform de wettelijke vereisten terzake worden behandeld. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en worden niet ter beschikking gesteld van derden.

Conform de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar persoonsgegevens. Indien nodig kan je vragen om jouw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Het gebruik van cookies

Tijdens het surfen op deze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld door middel van IP-adressen, cookies, internetlabels en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen. Jouw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet worden doorverkocht of doorgegeven aan derden.

Privacyreglement

Het privacyreglement van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem kan je hier downloaden.