Je raadpleging

phone

Je eerste contact met het ziekenhuis verloopt meestal via een raadpleging. Hiervoor maak je best een afspraak. Dit doe je best telefonisch via de raadplegingsnummers die je hier terug kan vinden via de iconen of via de detailpagina van elke arts. Artsen vind je terug door te zoeken in ons overzicht.

Tips

 • Maak indien mogelijk steeds een afspraak.
 • Kom tijdig naar de afspraak.
 • Verwittig het secretariaat als je niet (tijdig) op de afspraak kan zijn. Zo hoeven anderen niet nodeloos langer te wachten op een diagnose of behandeling.

Breng altijd de volgende zaken mee

Administratief

 • identiteitskaart
 • telefoon- en/of gsm-nummer
 • naam, adres en telefoonnummer van de huisarts
 • naam en adres van de behandelende arts die je doorverwijst
 • bij een arbeidsongeval:
  • naam en adres van de verzekeringsinstelling
  • naam en adres van de werkgever
  • polisnummer en dossiernummer van de verzekering

Medisch

 • medische documenten:
  • verwijsbrief
  • radiografische opnames
  • bloedanalyses
  • vaccinatiekaart
  • bloedgroepkaart
  • allergiekaart
 • de huidige thuismedicatie, of een lijstje ervan
 • het dieet dat je eventueel volgt