Bezoekuren

phone

Hier vind je alle informatie over de bezoektijden van de verschillende afdelingen.

 

Beperkt bezoek vanaf 15/02/2021

Vanaf maandag 15/02/2021 wordt bij patiënten, vanaf het moment dat ze minimaal één week in het ziekenhuis verblijven, bezoek toegestaan a rato van 1x/week met 1 persoon (met maximum 1 begeleider). Bij voorkeur gaat het hier steeds om dezelfde perso(o)n(en). Het bezoek dient vooraf afgesproken en ingepland te worden met de verantwoordelijke van de betreffende (niet-covid) afdeling.

Uitzonderingen worden gemaakt op materniteit voor de partner, op pediatrie voor 1 ouder bij het opgenomen kind, en voor palliatieve patiënten in samenspraak met de behandelende arts.

Deze regeling vervangt alle voorgaande regels. Dit is geldig vanaf 15/02/2021 en kan aangepast worden. 

Begeleiding bij consultaties

Er wordt maximum 1 begeleider op de consultaties toegelaten (partner, ouder, kind...), maar alleen als dat noodzakelijk is (fysiek, emotioneel).

Gezien de sterk stijgende coronabesmettingen willen we onze wachtzalen zo vrij mogelijk houden. Zwangere vrouwen komen bij voorkeur alleen naar de consultatie. Onze gynaecologen zijn er voor je en zullen je maximaal ondersteunen.

Hou je hierbij altijd aan de volgende voorwaarden:

 • Breng je eigen mond-neusmasker mee. Draag het masker altijd en overal in ons ziekenhuis, ook bij de patiënt op de kamer. Ook de patiënt moet een mondneusmasker dragen bij bezoek. Indien je geen masker hebt, kan je een chirurgisch masker aankopen aan het onthaal (1 euro, contactloos te betalen).
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen van het ziekenhuis.
 • Hou steeds voldoende afstand (meer dan 1,5 meter) met andere wachtenden. Als het te druk is in de wachtzaal, wacht je begeleider best even buiten of in de wagen tot het moment van de consultatie.
 • Kom stipt naar de consultatie, kom maximum 10 minuten op voorhand.
 • Kom zeker niet mee als begeleider als je op één van de volgende vragen JA antwoordt:
  • Was jij of iemand in je huishouden (alle mensen waarmee je onder hetzelfde dak woont) COVID-19 positief in de afgelopen maand?
  • Heb of had je recent respiratoire klachten (hoest, ademhalingsmoeilijkheden, keelpijn, smaak- en/of reukverlies)?
  • Heb je koorts gehad of koud/warm gevoel?
  • Heb je spierpijn/hoofdpijn/diarree?
  • Ben je toenemend vermoeid?

 

Heb je nog vragen hieromtrent? Neem dan contact op met het betreffende secretariaat.

 

Vanaf 29/7 heeft de overheid een extra verplichting opgelegd: je mag 4 weken enkel nauw contact hebben met 5 mensen bovenop je gezin. Het ziekenhuis verwacht dat begeleiders behoren tot het gezin of de extra bubbel van de patiënt. Dank om deze regel te respecteren.

Linnenregeling vanaf 01/03/2021

Vanaf maandag 01 maart 2021 verandert de regeling voor het halen en brengen van linnengoed.

Halen en brengen van linnengoed kan vanaf dan opnieuw via de leveranciersingang (naast de spoedingang), op volgende tijdstippen:

 • Maandag: 13.30 - 14.30
 • Woensdag: 17.30 - 18.30
 • Vrijdag: 13.30 - 14.30

Vuile was kan op dat moment ook mee naar huis. Er zijn medewerkers aanwezig om je te helpen.

Graag aandacht voor het volgende:

 • Kledij wordt in een afgesloten zak gestopt met daarop duidelijk de naam en het kamernummer van de opgenomen patiënt.
 • Patiënten die via de huisarts of het triagecentrum worden doorverwezen naar ons ziekenhuis, vragen we om dan al een koffer met persoonlijke spullen mee te brengen, voor moest een opname noodzakelijk zijn.

Wasinstructies vind je hier. Dit zijn richtlijnen voor het wassen van textiel dat mogelijk besmet is met het coronavirus.