NIAZ Qmentum kwaliteitslabel

phone

Op 23 juni 2017 kende het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) het internationale NIAZ Qmentum kwaliteitslabel toe aan het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem. Een team van externe auditoren gaf het ziekenhuis een uitstekend rapport: het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis voldoet aan maar liefst 98 procent van de kwaliteitsnormen.

Het ziekenhuis voegt zich hierdoor bij de Vlaamse ziekenhuizen die slaagden voor een externe kwaliteitscontrole. Het label is een bewijs dat de werkcultuur is gericht op voortdurende verbetering. Het label is zo de bekroning van de dagelijkse inzet voor kwaliteitsvolle en veilige zorg, met als leidraad de vier kernwaarden van het ziekenhuis: persoonlijk – deskundig – verantwoordelijk – samen.

Meerjarentraject

Vier jaar geleden nam het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem de beslissing om de kwaliteit te laten meten door een bevoegde onafhankelijke instantie. Waarom deze beslissing? Omdat we ons kunnen inleven in de patiënt. Naar het ziekenhuis komen is meestal geen prettige ervaring. We beseffen dat patiënten en hun familie de zorg uit handen moeten geven, en moeten vertrouwen op kennis en kunde van de verpleegkundigen, vroedvrouwen  en de artsen, maar ook op goed bestuur van het ziekenhuis door bestuur, directie en leidinggevenden.

De keuze viel op het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ).

Het accreditatietraject verliep in verschillende fases. Aan de hand van het normenkader werden de nodige verbeterprocessen geïmplementeerd. Via interne audits en veiligheidsrondes werd de kwaliteitswerking getoetst en verder verbeterd. Er werd extra vorming georganiseerd voor alle medewerkers, artsen, vrijwilligers… Medewerkers kregen een zakboekje Veilige Zorg, en er werd zelfs een OLVW-quiz ontwikkeld. In januari 2017 was er een proefaudit, als voorbereiding op de “echte” audit, die plaatsvond van 16 tot en met 19 mei 2017. 7 externe auditoren toetsten meer dan 2800 criteria en normen, waaronder patiëntenidentificatie, handhygiëne, veiligheid van apparatuur…  Ze keken niet alleen alle documenten in, maar bevroegen ook actief medewerkers, artsen en patiënten.

Veilig en goed georganiseerd ziekenhuis

Op 23 juni kwam het NIAZ met de resultaten. Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem heeft het kwaliteitslabel behaald en een uitmuntend rapport gekregen. Op de normensets waaraan het ziekenhuis moest voldoen om de accreditering te behalen – domeinen als handhygiëne, infectiepreventie, oncologische zorg of rampenplanning waarvan verschillende aspecten werden onderzocht – scoort het ziekenhuis gemiddeld 98%. Voor sommige normensets – revalidatiezorg, kritieke zorg, governance en geestelijke gezondheidszorg - werd zelfs de maximumscore behaald.

“We zijn ontzettend trots op dit resultaat”, zegt Richard Neirynck, algemeen directeur en afgevaardigd bestuurder. “Met deze accreditering geven we een krachtig signaal aan patiënten en verwijzers: het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem is een veilige en goed georganiseerde zorginstelling.”

De auditoren gaven bijzondere complimenten voor:

  • de aandacht van alle ziekenhuismedewerkers voor kwaliteit
  • het betrekken van de patiënt en de familie bij de behandeling
  • de samenwerking met huisartsen en andere zorgpartners in de regio
  • het aantrekken en behouden van competente artsen
  • de warme betrokkenheid van de verpleegkundigen

Alle medewerkers zijn uiteraard heel trots op het behaalde resultaat van deze audit. Maar iedereen beseft dat het werk hiermee niet af is. Omdat gezondheid het meest kostbare is wat we bezitten en onze patiënten op ons rekenen, zullen we de lat blijven hoger leggen.

We blijven er naar streven om

  • de medische en verpleegkundige handelingen nog veiliger te laten verlopen
  • het comfort van de patiënt nog meer te vergroten
  • nog meer gehoor te geven aan de wensen van de patiënt, familie en de doorverwijzers

We doen al deze inspanningen om de patiënt te verzekeren dat hij/zij in zijn/haar vertrouwde ziekenhuis in goede handen is.

Het volledige rapport van NIAZ kan je hier downloaden.