Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie

phone

Een ziekenhuis is een omgeving waar veel zieken en dus ook veel ziektekiemen (bacteriën, virussen,…) aanwezig zijn. Patiënten die in een ziekenhuis verblijven, zijn door hun ziekte, behandeling en/of verminderde weerstand vatbaarder voor deze ziektekiemen.

De belangrijkste opdracht van de dienst ziekenhuishygiëne is het voorkomen,  controleren en inperken van zorginfecties. Zorginfecties zijn infecties opgelopen tijdens of in aansluiting op een verblijf in een ziekenhuis. Om dit te realiseren is er een beleid uitgewerkt om de overdracht van ziektekiemen te voorkomen. Het team ziekenhuishygiëne staat in voor de dagelijkse opvolging van dit beleid, het fungeert als raadgever en volgt nauwgezet het aantal ziekenhuisinfecties op.

Het team voor ziekenhuishygiëne werkt ook samen met referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne die mee de hygiëne-aspecten op de werkvloer in het oog houden.

Handhygiëne en persoonlijke hygiëne

Ziekteverwekkende kiemen kunnen overgedragen worden van de ene naar de andere patiënt via de handen van gezondheidswerkers. Handhygiëne is de meest doeltreffende en meest eenvoudige maatregel om overdracht van ziektekiemen te voorkomen. Handen worden bij voorkeur ingewreven met handalcohol.

Naast de handhygiëne van de medewerkers, is ook je eigen hygiëne als patiënt belangrijk. Ontsmet en was geregeld je handen met water en zeep. Doe dit zeker in volgende situaties:

  • Na contact met anderen
  • Als je handen zichtbaar vuil zijn
  • Voor een maaltijd;
  • Na gebruik van het toilet
  • Na het hoesten, niezen of snuiten
  • Voordat je de kamer verlaat voor een onderzoek of behandeling

Ook als bezoeker moet je op handhygiëne letten. Ontsmet daarom uw handen bij het verlaten van de patiëntenkamer. Op elke patiëntenkamer is er handalcohol voorzien.

Naast overdracht via onze handen kunnen kiemen ook worden overgedragen via druppeltjes uit mond en keel. Bedek steeds neus en mond met een papieren zakdoekje wanneer je hoest of niest, je gooit het zakdoekje nadien onmiddellijk weg en wast je handen.

Isolatiebeleid

Wanneer bij een patiënt een besmettelijke ziekte zoals tuberculose of een bijzondere kiem zoals MRSA of Clostridium difficile wordt vastgesteld, worden er bijkomende isolatiemaatregelen genomen om overdracht naar andere patiënten voorkomen. Op de kamerdeur hangt dan een kaartje voor de ziekenhuismedewerkers en bezoekers met de nodige extra maatregelen (bv. handschoenen, masker of schort dragen, kort bezoek).

De patiënt en de bezoekers worden hierover ook mondeling geïnformeerd door de verpleegkundigen.

Team ziekenhuishygiëne

Geneesheren-ziekenhuishygiënisten:

  • Dr. Liesbeth De Cooman

Verpleegkundigen-ziekenhuishygiënisten:

  • Katrien Vanderwee
  • Inge Eraly