Brochures

Deze brochure biedt een kennismaking met onze PAAZ-afdeling.
In deze brochure vind je meer informatie over een operatie of onderzoek onder anesthesie.
Informatiebrochure over osteporose. Wat is het? Hoe ontstaat het? Wat kunnen we eraan doen?
Een mammografie is een onderzoek van de borsten met een speciaal daarvoor ontworpen röntgentoestel.Het doel van de mammografie is het opsporen van borstkanker. Op een mammografie zijn letsels in de borst te zien, lang voordat deze voelbaar zijn.
Je baby voeden kan één van de mooiste en intiemste momenten uit je leven worden. Borstvoeding geven is soms even wennen en niet altijd rozengeur en maneschijn. Zijn er momenten van onzekerheid en gaat het even minder goed, weet dan dat vele problemen slechts tijdelijk zijn.
In deze brochure vind je alle informatie over een verblijf in onze kraamafdeling.
Je kunt moedermelk afkolven om uiteenlopende redenen. Misschien is je baby te vroeg geboren, of is hij te slaperig aan de borst en moet je de melkproductie zelf stimuleren.
Pijn is een vervelende bijwerking van vele ziektes en operaties. Goede pijnstilling is noodzakelijk. Pijn is echter van patiënt tot patiënt verschillend. Daarom is een goede pijnbestrijding maatwerk. Op de verpleegafdelingen wordt pijn gemeten aan de hand van een pijnscore (=cijfer).
Ondervoeding door ziekte is in het ziekenhuis een veel voorkomend fenomeen. Ongeveer 1 op de 3 patiënten is reeds ondervoed bij opname in het ziekenhuis of loopt een risico om ondervoed te raken in het ziekenhuis.
De schildklier (thyroid) is een vlindervormige, hormoonproducerende klier aan de voorzijde van de hals, onder het niveau van het strottenhoofd en tegen de luchtpijp. De klier bestaat uit 2 kwabben, die op de middellijn verbonden zijn.
Misschien heeft u al gemerkt dat u bij inspanningen erg snel kortademig of vermoeid bent? Maar wist u dat het net extra belangrijk is dat u beweegt? Mensen met longaandoeningen worden door inspanning benauwder waardoor ze bewegen gaan vermijden.
Ondervoeding door ziekte is in het ziekenhuis een veel voorkomend fenomeen. Ongeveer 1 op de 3 patiënten is reeds ondervoed bij opname in het ziekenhuis of loopt een risico om ondervoed te raken in het ziekenhuis.
Ondervoeding door ziekte is in het ziekenhuis een veel voorkomend fenomeen. Ongeveer 1 op de 3 patiënten is reeds ondervoed bij opname in het ziekenhuis of loopt een risico om ondervoed te raken in het ziekenhuis.
Heel wat mensen schrikken wanneer ze worden verwezen naar de psycholoog. “Het zit tussen uw oren”, klinkt het wel eens. Een bezoek aan de psycholoog roept daarom ook meestal tegenstrijdige reacties op. Mensen denken vaak dat ze niet serieus genomen worden. Niets is minder waar!
Pijn is in de eerste plaats een onaangenaam en storend gevoel. Het kan een belangrijke weerslag hebben op uw functioneren en gemoed. Daarnaast is pijn heel individu-afhankelijk.
Pijn is een onaangenaam en storend gevoel. Het kan een belangrijke invloed hebben op uw kind. Pijn kan ervoor zorgen dat uw kind minder eetlust heeft, minder goed slaapt of geen zin heeft om te spelen. Pijn kan ook de stemming van uw kind beïnvloeden.
Tijdens uw verblijf werd in uw stoelgang de bacterie Clostridium difficile vastgesteld. De informatie in deze brochure kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen. Hebt u na het lezen nog vragen? Het afdelingsteam en de dienst ziekenhuishygiëne zal u graag helpen.
Pijn is een onaangenaam en storend gevoel. Het kan een belangrijke invloed hebben op uw kind. Pijn kan ervoor zorgen dat uw kind minder eetlust heeft, minder goed slaapt of geen zin heeft om te spelen. Pijn kan ook de stemming van uw kind beïnvloeden.
Als moeder heb je ervoor gekozen om je baby te voeden met kunstvoeding. Met deze folder willen we je graag op weg helpen en de nodige tips geven om de voeding van je baby correct te bereiden, bewaren en toe te dienen.
Uw behandelend arts wil laboratoriumonderzoek uitvoeren naar een bepaald bestanddeel in bloed, urine of ontlasting.
Onlangs werd bij u een kwaadaardig letsel van de huid gevonden. Over de behandeling die voor u het meest geschikt is, werd beslist door een team van artsen.
Overgewicht is een veel voorkomende aandoening met mogelijkernstige gevolgen voor uw gezondheid. Deze folder geeft u informatie over operaties ter behandeling van overgewicht.
Wie hyperventileert, haalt te snel adem. Hierdoor komt er enerzijds meer zuurstof in het bloed en ademt men anderzijds meer koolstofdioxide (CO2) uit.
In deze folder zetten we een aantal praktische zaken en nuttige informatie over orthostatische hypotensie/bloeddrukval bij verandering van houding op een rij. Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, zullen de verpleegkundigen of behandelende arts hier graag op antwoorden.
Tijdens uw verblijf werd bij u een kiem vastgesteld die een vancomycine resistente enterococcus (VRE) wordt genoemd. De informatie in deze brochure kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen. Hebt u na het lezen nog vragen?
Op onze dienst kan u terecht voor diagnose en opvolging van diabetes en aanverwante metabole stoornissen. Het diabetesteam is uw aanspreekpunt in verband met al uw vragen omtrent diabetes.
Informatiebrochure over behandeling in de pijnkliniek
Info over: Zitten & zithoudingen / Slaaphoudingen & bedsystemen / Rugbesparende technieken tijdens huishoudelijke activiteiten / Hef-en tiltechnieken / Aalgemen tips.
Informatiebrochure voor patiënten, hun familie en mantelzorger Het hart is een holle spier die als pomp functioneert en de verschillende organen van het lichaam van bloed, zuurstof en voedingsstoffen voorziet. Bij hartfalen functioneert de hartspier minder goed en verzwakt de pomp.
Vzw de Rank biedt een beschutte woonvorm en psychosociale begeleiding voor personen met gestabiliseerde psychische en/of psychiatrische problemen. Zowel mannen als vrouwen van (jong-)volwassen leeftijd kunnen bij ons terecht.
Een lumbale punctie is een kleine ingreep waarbij een prik gegeven wordt thv de lage rug, om zo vocht op te vangen dat rondom de hersenen zit (lumbaal vocht). Deze procedure gebeurt op de afdeling of op de spoedopname. Dit vocht wordt in het labo onderzocht.
Stoppen met roken doe je niet alleen. Een tabakoloog helpt je om te stoppen met roken.
Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen om een knieprothese te laten plaatsen. Deze ingreep zal u tijdelijk beperken in uw mogelijkheden. Wellicht stelt u zich hierbij verschillende vragen.
Tijdens elke infonamiddag komen de neurologe (dr. Vanwalleghem / dr. Braxel), kinesitherapeut, logopediste, ergotherapeute, maatschappelijk werkster en psychologe uitleg geven over een CVA en hun specifieke aanpak. Tevens wordt toelichting gegeven over preventie.
Uw neuroloog heeft een hartonderzoek aangevraagd met als doel na te gaan of er een verband bestaat tussen uw neurologische aandoening en een hartprobleem. U wordt naar het onderzoekslokaal van de cardioloog gebracht voor enkele onderzoeken.
Binnenkort wordt u in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem opgenomen voor een elekrische reconversie. In deze brochure proberen we u zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat deze ingreep precies inhoudt.
Binnenkort wordt u in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem opgenomen voor het plaatsen van een pacemaker. In deze brochure proberen we u zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat deze ingreep precies inhoudt.
In onze huidige maatschappij zijn rugklachten één van de meest voorkomende medische klachten. Ongeveer 80% van de mensen zegt ooit met lage rugpijn geconfronteerd te zijn geweest. Daarom wordt er van de ziekteverzekering uit een grote investering gedaan om die rugklachten te doen verlagen.
Uw arts heeft u gevraagd om uw bloeddruk thuis op te volgen. In deze brochure proberen we u zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe u hiervoor best te werk gaat en hoe u de gemeten waarden kan registreren.
De logopedische dienst van het O.L.V. Van Lourdes Ziekenhuis Waregem staat open voor gehospitaliseerde en ambulante personen met uiteenlopende problemen. Hierbij worden enkele inhoudelijke en praktische aspecten omschreven.
In deze brochure vind je enkele belangrijke oefeningen terug die je ook in de rugschool geregeld gedaan hebt. Het is de bedoeling om ook na het beëindigen van de rugschool deze oefeningen te blijven verder doen, indien mogelijk zelfs dagelijks! Probeer de oefeningen rustig te doen, en zeker niet t
Binnenkort wordt u in het ziekenhuis verwacht voor een linker coloscopie.
Uw familielid werd opgenomen in het ziekenhuis. In het kader van valpreventie willen wij u informeren met enkele tips om vallen te voorkomen.
Infobrochure parkeren O.L.V. Van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Kanker kan uw leven en dat van uw familie danig overhoop gooien. De ziekte brengt meestal heel wat gevoelens naar boven, vereist vaak zware behandelingen en veroorzaakt soms ingrijpende lichamelijke veranderingen. Kortom, het is voor velen een erg belastende en ook ontwrichtende periode.
Er werd bij u een transoesofagale echocardiografie gepland.In deze brochure proberen we u zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat dit onderzoek precies inhoudt. De bedoeling is dat u zo goed mogelijk geïnformeerd bent vooraleer u uw toestemming geeft om de ingreep uit te voeren.
Met deze brochure willen we u uitgebreid uitleg geven over het hart en de kransslagaders, en het onderzoek ervan.
Een beroerte is een aandoening die een deel van de hersenen beschadigt en daardoor vaak een grote fysieke handicap veroorzaakt.Een beroerte komt altijd onverwacht en verandert het leven van de patiënt en zijn/haar familie onmiddellijk.
Geëvokeerde potentialen zijn onderzoeken om de zenuwbanen in het centraal zenuwstelsel (hersenen – ruggenmerg) te onderzoeken. We kunnen de oogzenuw, de evenwichts- en gehoorzenuw, gevoelszenuw en krachtsbanen testen.
EMG (electromyografie) is een onderzoek waarbij zenuwbanen en spieren worden onderzocht. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.
Het EEG is een onderzoek van het hoofd waarbij de hersenactiviteit wordt nagekeken.
Informatiebrochure over behandeling in de pijnkliniek.
Informatiebrochure over behandeling in de pijnkliniek
Informatiebrochure over behandeling in de pijnkliniek
Xofigo® wordt gebruikt voor de behandeling van prostaatkanker met uitzaaiingen in de botten. Ze heeft als bedoeling de verspreiding van de ziekte in de botten te bestrijden, waardoor de pijn kan verminderen, de levenskwaliteit verbeteren en de levensduur verlengen.
Heupletsels komen veel voor en dienen vaak door een totale heupprothese te worden verholpen. Ook u werd onlangs ten gevolge van een dijbeenbreuk of heuparthrose geopereerd.
Uw familielid werd opgenomen in het ziekenhuis. In het kader van valpreventie willen wij u informeren met enkele tips om vallen te voorkomen.
U heeft net een gipsverband gekregen, waardoor uw arm of been in een goede stand kan genezen. Een goed immobilisatieverband vermindert de pijn in belangrijke mate.
Door uw arts werd een onderzoek aangevraagd op de dienst “Nucleaire geneeskunde”. Dit betekent dat een lage dosis radioactief product wordt toegediend via een ader. Voor u persoonlijk stelt dit geen probleem.
Een veneuze trombose is de vorming van een bloedklonter in een bloedvat, die de doorstroming van het bloed belemmert of blokkeert. Soms kan de bloedklonter loskomen en in de longen geraken. Deze ernstige complicatie noemen we een longembolie.
In de neus, mond en keel kunnen ziektekiemen voorkomen die via hoesten of niezen in de lucht worden verspreid via onzichtbare speekseldruppels. Bij verkoudheden en griep kunnen ziektekiemen uit neus, mond en keel ook via de handen worden overgedragen.
Handen bevatten veel microben zoals bacteriën en virussen. De meeste zijn onschuldig, maar enkele kunnen schadelijk zijn.Niet alleen de zorgverlener, maar ook uzelf als patiënt of bezoeker heeft baat bij een goede handhygiëne.
Naar aanleiding van de ingreep die u binnenkort moet ondergaan, wordt nagegaan of u drager bent van een bacterie die Staphylococcus aureus wordt genoemd. Deze brochure bevat informatie die de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige kan ondersteunen.
Het is niet altijd duidelijk waarom kinderen constipatie ontwikkelen. Slechts bij 5% van de kinderen kan een medische (lichamelijke) oorzaak gevonden worden.
Drie keer per jaar organiseren we info-avonden
10 Vuistregels voor een veilig en comfortabel verblijf in het ziekenhuis
Een lumbale punctie is een kleine ingreep waarbij een prik gegeven wordt thv de lage rug, om zo vocht op te vangen dat rondom de hersenen zit (lumbaal vocht). Deze procedure gebeurt op de afdeling of op de spoedopname. Dit vocht wordt in het labo onderzocht.
De afdeling CD2 staat in voor de zorg aan chirurgische en inwendige/ diagnostische (neurologische) patiënten. Op de afdeling bevindt zich ook een stroke-unit, waar beroertezorg wordt verleend.
De afdeling CD2 staat in voor de zorg aan chirurgische en inwendige/ diagnostische (neurologische) patiënten. Op de afdeling bevindt zich ook een stroke-unit, waar beroertezorg wordt verleend.
De afdeling CD1 staat in voor de zorg aan chirurgische en inwendige/ diagnostische patiënten. Het gaat hierbij vooral om volgende specialismen: abdominale heelkunde, vaatchirurgie, orthopedie, NKO, urologie, gastro-enterologie en endocrinologie.
De afdeling C1 staat in de voor de zorg van chirurgische patiënten. Volgende specialismen zijn vooral vertegenwoordigd: abdominale heelkunde, vaatchirurgie, orthopedie, traumatologie, NKO, urologie, stomatologie, plastische chirurgie.
De afdeling D1 staat in voor de zorg aan inwendige/diagnostische patiënten. Het gaat om volgende specialismen: oncologie, cardiologie, pneumologie, gastro-enterologie en endocrinologie, nefrologie, dermatologie.
Bij het overgrote deel van de patiënten ontstaat dit syndroom na een letsel of operatie, in zeldzame gevallen komt dit spontaan op. Door de jaren heen zijn er al veel namen de revue gepasseerd, de een al moeilijker dan de andere. In de volksmond is “Südeck” nog vaak te horen.
De stage is ongetwijfeld de belangrijkste periode in je opleiding tot zorgkundige/verpleegkundige.Niet alleen is de praktijk de beste leerschool, ook je slaagkansen worden in grote mate beïnvloed door al dan niet succesvolle stageweken.
Een ergospirometrie is een fietstest waarbij de inspanningscapaciteit wordt onderzocht. Daarnaast wordt gezocht naar de mogelijke oorzaak van een eventueel verminderde inspanningscapaciteit (longen, hart, spieren, conditie…).
Om de long zit een vlies, dat bestaat uit een buiten- en een binnenvlies. Normaal zit er een minimale hoeveelheid vocht tussen de vliezen om de longen goed te laten functioneren.
In deze folder vindt u informatie over onze afdeling en onze manier van werken.
Bij strabisme of scheelzien is het niet mogelijk om beide oogassen op één fixatiepunt te richten, zodat beide ogen niet gelijktijdig een object kunnen fixeren. Eén van de ogen draait weg ; dit kan naar binnen, naar buiten of naar boven zijn. Dikwijls gaat dit gepaard met een lui oog.
Mollusca zijn wratjes op de huid veroorzaakt door een virus. Het is zeer besmettelijk maar onschuldig. Ze gaan meestal vanzelf terug weg binnen de 6 à 12 maanden.
Een chalazion of gerstekorrel is een verstopte talgklier (kliertje van Meibom) aan de binnenkant van het ooglid. De talg kan niet meer naar buiten komen en hoopt zich op in het kliertje. Het is een steriele ontsteking, die soms gespaard kan gaan met een bacteriële bijbesmetting.
In de ooghoek aan de zijde van de neus bevinden zich in het boven en onderooglid 2 openingen: de traanpunten. Deze traanpunten vormen het begin van de traanwegen waarin het traanvocht via de traankanaaltjes, de traanzak en het benige traankanaal uitkomt onder in de neus.
In samenspraak met uw arts werd een operatie gepland bij uw kind(je). Om de angst en het verdriet tot een minimum te herleiden is het belangrijk dat uw kindje zo goed mogelijk wordt voorbereid. Aangepast aan de leeftijd kan u een eenvoudige, eerlijke uitleg geven over het verloop van de ingreep.
Uw kind wordt opgenomen op de afdeling pediatrie. U hebt de mogelijkheid om bij uw kind te overnachten. Om dit vlot te laten verlopen hebben we enkele afspraken samengevat in deze brochure.
Uw kindje heeft mogelijks last van reflux. De symptomen zijn: zure maaginhoud opgeven, soms luchtwegproblemen. De voeding of zuur uit de maag kan in de luchtweg komen of een reactie veroorzaken in de luchtweg.
Behandeling van niet-ingedaalde teelbal (cryptorchidie)
Er wordt bij uw kind een chirurgische ingreep uitgevoerd, omdat een liesbreuk of een hydrocele communicans werd vastgesteld.
Jaap de aap zou graag eens willen weten wat een zweettest is. Hieronder legt Jaap de aap uit wat hij voelt en ziet tijdens het onderzoek. Volg mee met Jaap!
Behandeling van fimosis of parafimosis / besnijdenis van de voorhuid.
De directie, de dokters en het personeel van de pediatrie heten u van harte welkom. Wij doen ons uiterste best om uw verblijf zo vlot en zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Deze brochure geeft allerlei handige informatie rond het dagelijks gebeuren op de kinderafdeling.
Tijdens uw opname in het ziekenhuis kan uw arts het noodzakelijk vinden dat u een bloedtransfusie ondergaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een operatie, bij een bevalling, bij een behandeling voor kanker, bij slachtoffers van ongevallen of bij chronische bloedarmoede.
Angst is een natuurlijke reactie. Ze is één van de oerinstincten en is ook nodig om in bepaalde panieksituaties snel te reageren. Het gevoel van angst is iets wat ons allen wel eens overkomt.
Creatieve therapie is een therapie waar met beeldende materialen wordt gewerkt zoals klei, papier, verf, kleurpotloden, houtskool, … De nadruk ligt niet op het resultaat, maar wel op het proces: het voelen, het stilstaan bij de eigen situatie tijdens het uitvoeren van de opdracht.
We slapen gedurende onze tijd hier op aarde zo’n 1/3 van ons leven. Dit is een heel pak! Het is dus van belang dat we weten wat slapen precies is en wat dit inhoudt. Via deze brochure willen wij u informeren wanneer deze psycho-educatiegroep georganiseerd wordt en wat de te verwachten inhoud is.
Ouder worden is een natuurlijk fenomeen, maar kan het leven drastisch veranderen. Hierbij denken we aan verscheidene verlieservaringen zoals het verliezen van mensen om u heen, op pensioen gaan, lichamelijke veranderingen, etc.
Deze therapie kan voorgesteld worden bij patiënten die problemen ervaren i.v.m. assertiviteit. Assertief zijn betekent dat u op een gezonde manier kan opkomen voor uzelf, uw mening en op een gepaste manier kan reageren naar anderen toe. Dit is een vaardigheid die men kan aanleren en oefenen.
Psychisch lijden kan veel gevolgen met zich meebrengen. Het verwaarlozen van de eetgewoontes, sportieve- en dagelijkse activiteiten kunnen hier een gevolg van zijn.
Het opgenomen worden in een afzonderingskamer kan zowel voor de patiënt als diens familie zeer ingrijpend en confronterend zijn. Via deze brochure willen we u informeren rond enkele belangrijke aspecten van afzondering.
Iedereen is wel eens somber, treurig of radeloos. Zulke gevoelens kunnen opkomen na een tegenslag, ruzie, verlies van een dierbare, ziekte,… . Meestal trekt de bui vanzelf weg. Maar bij sommige mensen blijft deze stemming aanhouden.
ECT
Elektroconvulsieve therapie (afgekort: ECT) is een behandeling voor ernstige vormen van depressie, manie en sommige types van schizofrenie. Tijdens een ECT-behandeling wordt er kortdurend en gecontroleerd, met behulp van elektrische stroom, een epileptische aanval opgewekt.
Verslavende middelen zijn alomtegenwoordig in onze hedendaagse maatschappij. Als patiënt verloor u de controle over uw gebruik en koos u ervoor een andere weg in te slaan. U wordt als patiënt op onze afdeling ingeschakeld in de psycho-educatie rond verslavingsproblematiek.
Het gebruik van vrijheidsberovende maatregelen kan zowel voor de patiënt als de familie erg confronterend zijn. Via deze brochure willen we u informeren rond enkele belangrijke aspecten van fixatie.
U heeft zich in ons ziekenhuis aangemeld omdat druggebruik voor u op één of andere manier een probleem vormt. Onze setting is echter niet geschikt voor de opvang van dergelijke problematiek. Vandaar dat wij met deze folder een aanzet willen geven tot een specifieke behandeling.
U bent in dit ziekenhuis terecht gekomen naar aanleiding van een crisis. De hulpverleners van het ziekenhuis zijn er voor u om te spreken over uw problemen en uw vragen. In dit ziekenhuis zal een voorstel gedaan worden voor verdere hulpverlening. Dit kan zowel ambulant als residentieel zijn.
“Psychose” is een overkoepelende term voor een reeks van symptomen en klachten waarbij er steeds een volledig of gedeeltelijk verlies van contact met de werkelijkheid aanwezig is. De realiteit wordt als verstoord ervaren.
Een delier, soms ook bekend als delirium, is een acute verwardheid. Kenmerkend voor deze verwardheid is dat ze als oorzaak een onderliggende ziekte heeft. Het is dan ook cruciaal een delier snel te herkennen en de oorzaak ervan zo snel mogelijk op te sporen.
Met deze brochure willen we u informeren over de opvang die u geboden kan worden na een zelfmoordpoging. Dit zowel tijdens uw opname in ons ziekenhuis, op spoed, op de afdeling psychiatrie, als ook na ontslag.
Het toelaten van hulpverlening is voor veel mensen met psychische problemen een moeilijke beslissing. Het is veelal een keuze vol twijfel, vaak voorafgegaan door een lange weg. Het binnenstappen in een vreemde, onbekende omgeving brengt veel extra vragen met zich mee.
Een gastroscopie is een onderzoek waarbij de binnenzijde van de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm onderzocht worden. Hierbij wordt een soepele buis (endoscoop) via de mond ingebracht en via de keel opgeschoven door de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm.
Bij U is een ERCP voorgesteld als onderzoek en eventueel behandeling. Met deze brochure willen we u een beeld geven van de voorbereiding , het verloop en de risico’s van het onderzoek.
Een coloscopie is een onderzoek waarbij de binnenzijde van de dikke darm en indien mogelijk ook het laatste deel van de dunne darm wordt beoordeeld. Hiervoor wordt een endoscoop (camera) via de aars opgeschoven doorheen de dikke darm tot aan de overgang met de dunne darm.
Tijdens uw verblijf werd bij u een bacterie vastgesteld die MRSA wordt genoemd. Deze brochure bevat daarover informatie. Deze informatie kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen.
Tijdens uw verblijf werd bij u een kiem vastgesteld die een antibiotica resistente kiem (vb. ESBL, CPE, ...) wordt genoemd. De informatie in deze brochure kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen.
Doorligwonden vormen een belangrijk probleem in de gezondheidszorg. Ze brengen heel wat ongemakken en kosten met zich mee. Preventie van doorligwonden is dan ook belangrijk. Door zelf voorzorgen te nemen, kunt u meehelpen doorligwonden te voorkomen.
Na overleg met uw arts werd beslist uw te snel werkende schildklier te behandelen met een dosis radioactief jodium (I-131). Dit wordt toegediend onder vorm van een capsule, ter grootte van een antibioticapil.
Door te bewegen krijg je sterkere spieren, neemt je conditie toe en zal je evenwicht verbeteren. Hierdoor zal het risico op een val dalen en zal je je algemeen beter en fitter voelen.
Uw familielid werd opgenomen op de dienst geriatrie. In het kader slik en voedingsproblemen hebben wij deze informatieve folder opgesteld. Het is opgedeeld in vier delen.
Zowel in het ziekenhuis als in de samenleving neemt het aantal ouderen snel toe. Dit brengt een aantal specifieke ziekten, behoeften en noden met zich mee. Om hieraan tegemoet te komen, besliste de overheid om in elk ziekenhuis een interne liaison geriatrie op te starten.
In het kader voedingsproblemen en ondervoeding hebben wij deze informatieve folder opgesteld.
Wanneer er sprake is van dementie of wanneer de hospitalisatie zorgt voor verwardheid en onrust, willen uw partner of familielid een kwalitatieve zorg aanbieden en beschermen tegen mogelijke gevaren.
De bedoeling van deze opname is om op korte tijd enkele onderzoeken te kunnen uitvoeren die nodig zijn om de diagnose verder uit te werken. Dit gebeurt in geval van geheugenstoornissen en gangstoornissen. Ook andere mensen kunnen naar hier komen voor een dagbehandeling.
De stage is ongetwijfeld de belangrijkste periode in je opleiding tot zorgkundige/verpleegkundige. Niet alleen is de praktijk de beste leerschool, ook je slaagkansen worden in grote mate beïnvloed door al dan niet succesvolle stageweken.
Het geriatrisch dagziekenhuis richt zich tot personen met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar, met acute of chronische aandoeningen, toenemende verminderde mobiliteit en een verhoogd risico op plaatsing in een verzorgingsinstelling.
Op de dienst Geriatrie 2 worden oudere patiënten opgenomen met een veelvoud aan ziektebeelden en een complex medicatiegebruik, verminderde cognitie en/of moeilijkheden op vlak van verplaatsingen, zelfzorg of huishoudelijke taken.
Op de dienst Geriatrie 1 worden oudere patiënten opgenomen met een veelvoud aan ziektebeelden en een complex medicatiegebruik, verminderde cognitie en/of moeilijkheden op vlak van verplaatsingen, zelfzorg of huishoudelijke taken.
Informatiebrochure over doorligwonden (decubitus). Informatie, behandeling en preventie.
Om de long zit een vlies, dat bestaat uit een buiten- en een binnenvlies. Normaal zit er een minimale hoeveelheid vocht tussen de vliezen om de longen goed te laten functioneren.
Een ergospirometrie is een fietstest waarbij de inspanningscapaciteit wordt onderzocht. Daarnaast wordt gezocht naar de mogelijke oorzaak van een eventueel verminderde inspanningscapaciteit (longen, hart, spieren, conditie…).
Een bronchoscopie is een onderzoek van de grote luchtpijp en de andere luchtwegen. Er wordt een kijkinstrument of bronchoscoop ingebracht via de mond en via deze dunne flexibele slang met een lens of kleine videocamera op het einde kan de arts de luchtwegen inwendig onderzoeken.
Indien u kind voortdurend last heeft van neusverstoppingen kan het zijn dat hij/zij forse neusschelpen heeft. Soms blijven de onderste neusschelpen chronisch gezwollen na een verkoudheid of allergische reactie. De oorzaak hiervan is niet duidelijk.
Onder een korte algemene verdoving wordt een buisje in de sinussen geplaatst en kunnen deze holtes (evt. met medicatie) gespoeld worden. Soms wordt de drain niet verwijderd, zodat deze later nog kan gebruikt worden.
Poliepen veroorzaken meestal enkel last bij kinderen. Na verloop van tijd hebben ze vanzelf de neiging om kleiner te worden en te verdwijnen. Net zoals de amandelen, kunnen ook de poliepen overwoekerd worden door de microben die ze lokken.
Trommelvliesbuisjes worden geplaatst, wanneer er een probleem bestaat in het middenoor. Het middenoor is de ruimte achter het trommelvlies, waarin de gehoorsbeentjes zich bevinden.
In sommige gevallen kan er een gaatje in het trommelvlies ontstaan. Dit wordt meestal veroorzaakt door een oorontsteking, maar is ook soms het gevolg van een trauma (ontploffing, slag, Q-tip).
Het neustussenschot wijkt vaak een beetje af van de middellijn. Dit kan soms zo uitgesproken zijn, dat één of beide neushelften verstopt raken. In dit gevalkunnen we moeilijk door de neus ademen, en kan er lichte voorhoofdspijn ontstaan.
Boven en naast de neus bevinden zich holten in de gelaatsschedel: dit zijn de sinussen. We onderscheiden 2 kaaksinussen, 2 voorhoofdsinussen, en een aantal kleinere sinussen tussen de ogen. Al deze sinussen staan door middel van kleine spleten in verbinding met de neusholte.
De amandelen zijn 2 afgeronde structuren aan weerskanten van de huig, in het week verhemelte. Ze bevatten vele kleine instulpingen (crypten) die dienen als lokaas voor microben in de keel. Zo ontstaat er in de amandelen een nauw contact tussen microben en het afweersysteem.
De amandelen zijn 2 afgeronde structuren aan weerskanten van de huig, in het week verhemelte. Ze bevatten vele kleine instulpingen (crypten) die dienen als lokaas voor microben in de keel. Zo ontstaat er in de amandelen een nauw contact tussen microben en het afweersysteem.
Wanneer mensen ernstig ziek worden, is het soms nodig om de ademhaling tijdelijk te ondersteunen of zelfs volledig over te nemen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een beademingstoestel. In deze folder krijgt u wat uitleg over beademing, die u thuis rustig kan nalezen.
Dit is een gespecialiseerde afdeling met veel technische apparatuur voor de observatie en behandeling van kritiek zieke patiënten. De artsen en verpleegkundigen die er werken zijn hiervoor speciaal opgeleid.
Tijdens een lichte sedatie gaat de dokter de werkende stof (=collagenase) inspuiten in de streng die de oorzaak is van de scheefstand van uw vinger. Het inspuiten moet uiterst precies gebeuren, vandaar dat U die sedatie krijgt.
Deze onthaalbrochure is opgesteld om uw verblijf in het dagziekenhuis zo aangenaam vlot mogelijk te laten verlopen. Wij hopen op deze manier een antwoord te kunnen geven op uw vragen.
Het niet – chirurgisch dagziekenhuis staat in voor de zorg aan inwendige/ diagnostische patiënten. Het gaat vooral om volgende specialismen: oncologie, cardiologie, pneumologie, gastro-enterologie, endocrinologie.
Het borstkliniekteam wil een continu en alomvattend zorgproces voorzien voor alle patiënten bij wie er borstkanker vastgesteld wordt. Het doel van de borstkliniek is kwalitatieve medische en psychosociale zorg voorzien en deze afstemmen op elkaar, op maat van de patiënt.
Omdat na de ingreep op uw schildklier nog (microscopisch kleine) restjes schildklierweefsel overblijven in de schildkliersstreek maar ook misschien elders in het lichaam (aangetaste klieren) is het belangrijk dat deze goed nabehandeld worden: dit kan door toediening van radioactief I-131.
Dit is een onderzoek waarbij de doorbloeding van uw hart onderzocht wordt na toediening van een licht radioactieve stof (isotoop).
Dit is een onderzoek waarbij de doorbloeding van uw hart onderzocht wordt na toediening van een licht radioactieve stof (isotoop).
Via een injectie in een bloedvat van de arm, wordt een licht radioactieve stof toegediend. Deze stof verspreidt zich over het gehele skelet, waardoor verschillende aandoeningen zoals reuma, artrose, sportletsels, ontstekingen… kunnen worden opgespoord en beoordeeld.
Via een injectie in een bloedvat van de arm wordt een licht radioactieve stof toegediend. Deze stof verspreidt zich over de schildklier zodat verschillende aandoeningen van de schildklier kunnen worden opgespoord en beoordeeld, zoals reden van een zwelling, reden van te snelle werking..…
Spect hersenen is een onderzoek waarbij de doorbloeding van de hersenen kan worden bekeken.
Via een injectie in een bloedvat van de arm, wordt een licht radioactieve stof toegediend. Deze stof passeert via het bloed langs de nieren; de nieren filteren deze stof uit het bloed, waardoor deze via de urinewegen in de urine en de blaas terechtkomt.
Tijdens een radioventriculografie of ejectiefractiebepaling wordt berekend hoeveel bloed het hart bij elke hartslag wegpompt. Door de toediening, via een bloedvat in de arm, van een licht radioactieve stof die bindt aan de rode bloedcellen kan deze pompfunctie berekend worden.
Tijdens een radioventriculografie of ejectiefractiebepaling wordt berekend hoeveel bloed het hart bij elke hartslag wegpompt. Door de toediening, via een bloedvat in de arm, van een licht radioactieve stof die bindt aan de rode bloedcellen kan deze pompfunctie berekend worden.
Na het eten van een maaltijd waaraan een licht radioactief product is toegevoegd, kan bekeken en berekend worden hoe snel dit voedsel vanuit de maag naar de darm gaat.
Een Lymfescintigrafie is een onderzoek waarbij de passage van lymfevocht vanuit de armen of benen in beeld gebracht wordt. Via een injectie tussen de vingers of tenen wordt een licht radioactieve stof toegediend.
Een longscintigrafie kan informatie geven over de luchtverdeling in de longen en ook over de aanwezigheid van bloedklonters in een bloedvat van de long (= embolie). Het onderzoek kan dus gedaan worden om bloedklonters op te sporen, maar het wordt ook gedaan als voorbereiding voor een longoperatie.
Door de toediening van een licht radioactieve stof, via een bloedvat in de arm, kunnen lever en galwegen zichtbaar gemaakt worden. Zo kunnen de functie van de lever en de galblaas en storingen in de afvoer van de gal worden opgespoord en beoordeeld.
Via een injectie in een bloedvat van de arm, wordt een licht radioactieve stof toegediend. Deze radioactieve stof is gebonden aan antistoffen (AS) tegen de witte bloedcellen (WBC). Daardoor kunnen abnormale stapelingen van WBC, zoals te zien bij ontstekingen, opgespoord worden.
Door de toediening van een licht radioactieve stof (via een bloedvat in de arm) die bindt aan de rode bloedcellen (RBC), kan gezien worden waar de RBC zich in het lichaam bevinden.
Via een injectie in een bloedvat van de arm, wordt een licht radioactieve stof toegediend. Deze stof verspreidt zich over het hele lichaam maar gaat meer opstapelen op plaatsen van bv ontstekingen.
Via een injectie in een bloedvat van de arm, wordt een licht radioactieve stof toegediend. Deze stof gaat specifiek naar de nieren waardoor de werking van de nieren maar ook aandoeningen als ontstekingen of de gevolgen hiervan, worden opgespoord en beoordeeld.
DAT-scan is een onderzoek van de hersenen waarmee een onderscheid kan gemaakt worden tussen ziekte van Parkinson en enkele neurologische aandoeningen die er op lijken.
Via een injectie in een bloedvat van de arm wordt een licht radioactieve stof toegediend. Deze stof verspreidt zich over de schildklier en de bijschildklieren. Door beelden op verschillende ogenblikken te nemen en deze te vergelijken kunnen te snel werkende bijschildklieren gelokaliseerd worden.
Over de behandeling die voor u het meest geschikt is,wordt beslist door een team van artsen.In vele gevallen zal besloten worden tot een operatie met uithalen van de lymfeklieren uit de oksel.
Door de toediening van een licht radioactieve stof in de melk, kan informatie worden verkregen over het al dan niet bestaan van terugvloei van melk/voeding uit het maagje naar de slokdarm. Een aangepaste camera registreert de straling, waardoor een beeld gevormd wordt.
Door de toediening van een licht radioactieve stof via een injectie, kan informatie worden verkregen over de hoeveelheid nierweefsel die nog functioneert en kan beoordeeld worden of er een infectie is of geweest is.
Door de toediening van een licht radioactieve stof via een injectie, kan informatie worden verkregen over bepaalde aandoeningen. Een aangepaste camera registreert de straling, waardoor een beeld gevormd wordt. Hiervan maakt de arts een verslag voor uw verwijzend arts.
Door de toediening van een licht radioactieve stof via een injectie, kan informatie worden verkregen over aandoeningen aan het beenderstelsel. Een aangepaste camera registreert de straling die uitgezonden wordt door het skelet, waardoor een beeld kan gevormd worden.
Met dit onderzoek wordt de dikke darm onderzocht om onderliggende afwijkingen op te sporen.
Met dit onderzoek kan de radioloog de ligging van blaas, baarmoeder, rectum en dunne darm beoordelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de functie van de bekkenbodem te beoordelen en bij plas- of stoelgangsproblemen (incontinentie, constipatie, vaginale zwelling/drukgevoel, …)
Een CT is een röntgenonderzoek waarbij het lichaam in dunne schijfjes (dwarsdoorsneden) wordt afgebeeld. De verkregen beelden worden beoordeeld door de radioloog.
Bij dit onderzoek wordt een gewricht (schouder, pols, knie, heup, enkel, …) onderzocht. De radioloog injecteert een kleurstof (contraststof) in het gewricht om de inwendige structuren (kraakbeen, ligamenten …) beter te kunnen beoordelen.
Het doel van een CT coronarografie is het vroegtijdig opsporen van deze vernauwingen, zodat U tijdig wordt behandeld.
CT is de afkorting van Computer Tomografie. Een CT is een röntgenonderzoek waarbij het lichaam in dunne schijfjes (dwarsdoorsneden) wordt afgebeeld. De verkregen beelden worden beoordeeld door de radioloog.
CT is de afkorting van Computer Tomografie. Een CT is een röntgenonderzoek waarbij het lichaam in dunne schijfjes (dwarsdoorsneden) wordt afgebeeld. De verkregen beelden worden beoordeeld door de radioloog.
CT is de afkorting van Computer Tomografie. Een CT is een röntgenonderzoek waarbij het lichaam in dunne schijfjes (dwarsdoorsneden) wordt afgebeeld. De verkregen beelden worden beoordeeld door de radioloog. Bij dit onderzoek worden de longen, het mediastinum en de borstkaswand onderzocht.
CT is de afkorting van Computer Tomografie. Een CT is een röntgenonderzoek waarbij het lichaam in dunne schijfjes (dwarsdoorsneden) wordt afgebeeld. De verkregen beelden worden beoordeeld door de radioloog. Bij dit onderzoek worden de hersenen en het schedelbot onderzocht.
CT is de afkorting van Computer Tomografie. Een CT is een röntgenonderzoek waarbij het lichaam in dunne schijfjes (dwarsdoorsneden) wordt afgebeeld. De verkregen beelden worden beoordeeld door de radioloog. Bij dit onderzoek wordt de rug onderzocht.
Tijdens een echografie onderzoekt de radioloog de binnenkant van het lichaam met hoog frequente geluidsgolven.
Om de long zit een vlies, dat bestaat uit een buiten- en een binnenvlies. Normaal zit er geen vocht tussen deze vliezen.
Voor de behandeling van een letsel, is het belangrijk om te weten uit welke cellen dit letsel bestaat. In deze gevallen wordt aan de radioloog gevraagd om een punctie of biopsie uit te voeren. Bij deze punctie wordt een stukje van het letsel weggenomen (= biopsie).
Tijdens dit onderzoek worden eventuele afwijkingen van nieren, urineleiders en blaas opgespoord.
Het zichtbaar maken van de slokdarm, maag en het bovenste gedeelte van de dunne darm door u een contrastvloeistof (Micropaque) te laten drinken.
Door het drinken van een contrastvloeistof kan men de keel en het bovenste deel van de slokdarm bekijken om slikafwijkingen op te sporen.
Het zichtbaar maken van de urinewegen: nieren, urineleiders en urineblaas door toediening van een contraststof via een ader in de arm.
Bij dit onderzoek brengt men de baarmoeder en de eileiders in beeld door toediening van een contrastvloeistof via de vagina.
Doel van dit onderzoek is het zichtbaar maken van de vena spermatica, eventuele defecten op te sporen en te behandelen. Een te brede vena spermatica veroorzaakt spataders rondom de testikels (hetgeen kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid).
Het beoordelen van de dunne darm door u een contrastvloeistof (Micropaque) te laten drinken.
Een urethrografie is een röntgenonderzoek waarbij de urinebuis wordt onderzocht door voorzichtjes een contrastvloeistof in te spuiten.
Een virtuele coloscopie of CT-colonografie is een onderzoek waarbij de radioloog de dikke darm onderzoekt op de CT-scanner.
Tijdens een arteriografie worden de bloedvaten (slagaders) onderzocht door injectie van een contraststof (kleurstof) in de lies of arm.
Bij een stereotaxie van de borst neemt de radioloog een klein stukje weg uit de borst aan de hand van mammografie opnames. Dit stukje borstklierweefsel wordt nadien opgestuurd voor verder onderzoek.
Deze brochure geeft u meer informatie over de soorten verdoving, de voorbereidingen op de verdoving en de mogelijke risico’s en nevenwerkingen ervan.
In deze brochure krijgt u een korte voorstelling van het revalidatiecentrum. Zo verneemt u meer over de inhoud van uw revalidatie en maakt u kennis met de teamleden en de organisatie van het centrum.
Algemene maatregelen om valrisico te verminderen bij kinderen
Het is bekend dat vallen een ernstig probleem is voor ouderen. De kans om te vallen neemt toe met de leeftijd.
In dit magazine blikken we terug op 2015.
Informatiebrochure over longscintigrafie
Informatiebrochure over onderzoek nucleaire geneeskunde
Binnenkort wordt U in het ziekenhuis opgenomen om een heupprothese te laten plaatsen. Wellicht heeft u vragen in verband met deze ingreep en wenst u hieromtrent informatie te ontvangen. Wij hopen met deze brochure een deel van deze vragen te beantwoorden.
Spect hersenen met Tc-ECD
Schildklierscintigrafie
Opsporen van een Gastro-Intestinale bloeding
Maagevacuatie met vaste proefmaaltijd
Lymfescintigrafie van de ledematen
Lever- en galblaasscintigrafie
Leukocyten scintigrafie
DMSA scintigrafie van de nieren
In dit magazine krijg je een terugblik op het werkjaar 2014.
Informatiebrochure voor patiënten van dr. Lenaert die een knieprothese dienen te krijgen.
Korte introductiefolder over het Obesitas Centrum Waregem, kortweg OCW.
Uitgebreide informatie over bariatrische chirugie: operaties ter behandeling van overgewicht.
In deze brochure lees je hoe je het best kan omgaan met het gipsverband, wat je moet doen bij klachten, en waar je terecht kan met vragen.
In deze brochure vind je meer informatie over een opname op de gemengde afdeling CD2, met name voor chirurgie.
In deze brochure vind je alle informatie over een opname op de Afdeling Inwendige 1.
Informatiebrochure over een opname in het niet-chirurgisch dagziekenhuis
Wanneer mensen ernstig ziek worden, is het soms nodig om de ademhaling tijdelijk te ondersteunen of zelfs volledig over te nemen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een beademingstoestel. In deze folder krijg je wat uitleg over beademing.
In deze brochure vind je meer informatie over een opname op de gemengde afdeling CD1.
Onthaalbrochure van de dienst Intensieve Zorgen. Dit is een gespecialiseerde afdeling met veel technische apparatuur voor de observatie en behandeling van kritiek zieke patiënten.
Deze brochure geeft u een beeld over verloop van en voorbereiding op het onderzoek.
In deze folder vind je informatie over de afdeling Spoedgevallen en onze manier van werken.
Een arteriografie is een onderzoek van de bloedvaten met röntgenstralen. Deze brochure geeft meer informatie hierover.
Een myelografie is een radiologisch onderzoek dat de ruimte rond het ruggenmerg in beeld brengt. Deze brochure geeft je meer informatie hierover.
Een botdensitometrie is een radiologisch onderzoek waarbij door middel van een bundel röntgenstralen van zeer lage intensiteit afbeeldingen worden gemaakt van bepaalde botten in het lichaam. In deze brochure staat meer informatie hierover.
Een mammografie is een röntgenonderzoek van de borsten, met een speciaal daarvoor ontworpen toestel. Op een mammografie zijn letsels in de borst te zien, lang voordat ze voelbaar zijn. Deze brochure geeft je meer informatie over dit onderzoek.
Een arthrografie is een radiologisch onderzoek van een gewricht. Deze brochure geeft meer informatie hierover.
Een virtuele coloscopie of Ct-colonografie is een onderzoek waarbij een arts de dikke darm onderzoekt door middel van een multislice CT-scanner. De dikke darm wordt hierbij dimensioneel in beeld gebracht. Deze informatiebrochure geeft je meer informatie over dit onderzoek.
Een retrograde cystografie - ook wel mictionele uretrocystografie (MUC) genoemd - is een radiologisch onderzoek waarbij de urineblaas door middel van een sonde - een dun buisje - gevuld wordt met contraststof.