Psychose

“Psychose” is een overkoepelende term voor een reeks van symptomen en klachten waarbij er steeds een volledig of gedeeltelijk verlies van contact met de werkelijkheid aanwezig is. De realiteit wordt als verstoord ervaren.
Auteur/dienst:
Dienst PAAZ
Publicatie: 31/01/2017
Categorie: