Preoperatieve screening Staphylococcus aureus

Naar aanleiding van de ingreep die u binnenkort moet ondergaan, wordt nagegaan of u drager bent van een bacterie die Staphylococcus aureus wordt genoemd. Deze brochure bevat informatie die de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige kan ondersteunen.
Auteur/dienst:
Dienst Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie
Publicatie: 13/02/2017