Infonamiddag CVA / Trombose

Tijdens elke infonamiddag komen de neurologe (dr. Vanwalleghem / dr. Braxel), kinesitherapeut, logopediste, ergotherapeute, maatschappelijk werkster en psychologe uitleg geven over een CVA en hun specifieke aanpak. Tevens wordt toelichting gegeven over preventie. Er is gelegenheid voor vraagstelling en gesprek nadien.
Auteur/dienst:
Dienst Neurologie
Publicatie: 06/09/2017