Antibiotica resistente kiemen

Tijdens uw verblijf werd bij u een kiem vastgesteld die een antibiotica resistente kiem (vb. ESBL, CPE, ...) wordt genoemd. De informatie in deze brochure kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen.
Auteur/dienst:
Dienst Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie
Publicatie: 31/01/2017