COVID-19

phone

Momenteel is het nieuwe coronavirus COVID-19 in opmars. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Ons ziekenhuis neemt de nodige maatregelen om kwaliteitsvolle zorg te garanderen voor wie daar nood aan heeft.

We vragen een aantal preventieve maatregelen te respecteren.

Praktische informatie voor familie van patiënten op COVID-19-afdelingen

Bezoek en contact

 • Ziekenhuisbezoek is verboden.
 • Het is aangewezen met de patiënt te communiceren via de eigen smartphone, tablet of laptop.
 • Duid binnen de familie/naasten 1 contactpersoon aan:
  • De gegevens van die contactpersoon worden in het patiëntendossier genoteerd.
  • Als communicatie rechtstreeks met de patiënt via de eigen laptop/tablet/smartphone niet mogelijk is, wordt er afgesproken op welk moment de contactpersoon gebeld zal worden met informatie. We vragen je deze afspraak te respecteren.
  • We vragen de contactpersoon om de andere familieleden/naasten op de hoogte te houden van de toestand van de patiënt

Persoonlijke spullen

 • Het aantal persoonlijke spullen wordt tot een minimum beperkt.
 • Alleen het hoogstnoodzakelijke (toiletgerei, nachtkledij, laptop/tablet) mag worden meegebracht naar de afdeling. Laat juwelen en kostbare spullen thuis!
 • Geef geen medicatie mee: al het nodige wordt op de afdeling besteld. Het is wel heel belangrijk om een correcte medicatielijst te hebben.
 • Ook eigen handdoeken en washandjes zijn niet nodig.
 • Volg de richtlijnen van de linnenregeling (zie hieronder)
 • Was die door de familie wordt opgehaald dient volgens de wasinstructies in onze folder behandeld te worden: meer info vind je hier.

Ontslag

 • Als een familielid een patiënt komt ophalen, meldt die zich aan bij de onthaalbalie en ontvangt een chirurgisch masker.
 • De patiënt komt naar de inkomhal. Hij/zij draagt eveneens een chirurgisch masker.
 • Patiënt en familielid gaan dan samen via de hoofdingang naar buiten.
 • Na ontslag moet de patiënt een thuisisolatie van 2 weken aanhouden. Richtlijnen voor de patiënt vind je hier. Richtlijnen voor de omgeving vind je hier.
 • Volg de richtlijnen voor materiaal dat op de ziekenhuiskamer is geweest:
  • Bewaar de spullen indien mogelijk 14 dagen afgesloten voordat je ze opnieuw in gebruik neemt.
  • Wasinstructies
  • Afwasbare materialen worden ontsmet met 4% bleekwater (40 ml per liter water)
 • Als de symptomen opnieuw erger worden, kom dan opnieuw naar spoed of contacteer je huisarts.

Halen en brengen van linnengoed + wasinstructies

Vanaf maandag 30/3 verandert de regeling voor het halen en brengen van linnengoed. Halen en brengen van linnengoed kan nog steeds langs de leveranciersingang, op volgende tijdstippen:

 • maandag: 17.30 - 18.30
 • dinsdag: 13.30 - 14.30
 • woensdag: 17.30 - 18.30
 • donderdag: 13.30 - 14.30
 • vrijdag: 13.30 - 14.30

Er zullen medewerkers aanwezig zijn om je verder te helpen.

Graag aandacht voor het volgende:

 • Kledij wordt in een afgesloten zak gestopt met daarop duidelijk de naam en het kamernummer van de opgenomen patiënt.
 • Patiënten die via de huisarts of het triagecentrum worden doorverwezen naar ons ziekenhuis, vragen we om dan al een koffer met persoonlijke spullen mee te brengen, voor moest een opname noodzakelijk zijn.

Wasinstructies vind je hier. Dit zijn richtlijnen voor het wassen van textiel dat mogelijk besmet is met het coronavirus.

Hygiënerichtlijnen voor thuisverpleegkundigen vind je hier.

Geplande raadpleging/ingreep in ons ziekenhuis

Op vrijdag 13 maart heeft de overheid nieuwe maatregelen ingevoerd voor alle ziekenhuizen:

Alle niet-dringende onderzoeken, raadplegingen en ingrepen worden geannuleerd. Bij twijfel contacteer je best vanaf het secretariaat van de afdeling in kwestie. 

Heb je een luchtweginfectie en wil je een dokter zien?

 • Bel je huisarts en vermeld je symptomen.
 • Je huisarts zal je adviseren wat te doen.
 • Neem niet plaats in de wachtzaal van je huisarts/in het ziekenhuis.

Website voor tele-consultaties

Vanwege Covid-19 werden alle niet-dringende consultaties en operaties geannuleerd. Onze artsen kunnen wel via tele-consultaties bestaande, maar ook nieuwe patiënten te woord te staan.

Deze tele-consultatie heeft als doel tijdens de Covid-19 periode patiënten te behandelen met niet urgente aandoeningen. Bij ernstige problemen adviseren we de huisarts, de spoedgevallen of het ziekenhuis te contacteren. Tijdens de Covid-19 periode wordt niets aangerekend voor de tele-consultatie. Er wordt een tele-consultatie via 3e betaler aangerekend via het RIZIV, dat wordt dus rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

Het is mogelijk dat er geen oplossing gevonden wordt voor het probleem via deze consultatie en dat een klinisch onderzoek of aanvullend onderzoek aangewezen is waarvoor men een arts dient te zien. Deze consultatie staat dan los van de teleconsultatie en dient afzonderlijk betaald te worden.

Een consultatie-aanvraag kan via www.tele-waregem.org. De arts contacteert je dan via de opgegeven voorkeur: telefoon, mail of skype.

Zwangerschap en bevalling in coronatijden

De meest gestelde vragen hierover en het antwoord daarop vind je hier.

Richtlijnen voor thuisquarantaine bij COVID-19

Richtlijnen voor de thuisquarantaine voor patiënten met symptomen van COVID-19 vind je hier.
Richtlijnen voor de omgeving van de patiënt in thuisquarantaine vind je hier.

In geval van milde infectieuze klachten (koorts < 38.5°C, hoest zonder kortademigheid, neusloop, licht onwelzijn, keelpijn) wordt opgeroepen tot thuisquarantaine. Gelieve in zo’n geval de hieronder beschreven adviezen zo goed mogelijk op te volgen (bron = W.H.O. feb 2020):

 • Patiënt verblijft in goedgeventileerde 1-persoonskamer / apart bed
 • Gezamenlijke ruimten worden zoveel mogelijk beperkt en goed geventileerd
 • Een afstand van minstens 1m wordt zoveel mogelijk gerespecteerd
 • 1 goed gezonde persoon neemt de thuisverzorging op zich
 • Er wordt geen bezoek bij de patiënt toegelaten
 • Handhyghiëne  moet worden toegepast (water en zeep bij vuile handen; ontsmettingsalcohol volstaat anders)
 • na elk contact met patiënt of directe omgeving
 • voor en na bereiden van voedsel
 • voor elke maaltijd
 • na elk toiletbezoek
 • Geen gebruik van stoffen zakdoeken of natte handdoeken
 • Patiënt heeft chirurgisch masker op tijdens contact (zo beschikbaar)
 • Niezen en hoesten gebeurt telkens met afschermen van mond en neus (papier doekje of elleboog)
 • Verzorger draagt eveneens een chirurgisch masker tijdens verzorging (zo beschikbaar)
 • het masker wordt niet aangeraakt
 • een nat masker moet onmiddellijk worden vervangen
 • na gebruik achteraan losknopen, wegsmijten en handen ontsmetten
 • Gebruik chirurgische handschoenen tijdens verzorging van secreties, urine of stoelgang (zo beschikbaar)
 • Vooraf en nadien handen ontsmetten
 • Bestek, toiletgerief en bedlinnen van patiënt wordt apart gereinigd en enkel door patiënt hergebruikt
 • Dagelijks reiniging van nachttafel, toilet en lavabo met detergent en nadien ontsmettingsmiddel
 • Bedlinnen, kledij en handdoeken van patiënt geregeld wassen > 60°C
 • Masker en handschoenen worden na gebruik weggeworpen in een vuilbak met deksel in de kamer van de patiënt

Strikt verbod op bezoek

 • Vanaf vrijdag 13 maart 2020 geldt een bezoekverbod voor iedereen, ongeacht de leeftijd. 
 • Het bezoek aan gehospitaliseerde patiënten is enkel op welbepaalde afdelingen toegelaten en dient beperkt te blijven tot maximum 1 persoon per dag. Op de kraamafdeling is dat de partner van de moeder, op de kinderafdeling één van de ouders, voor palliatieve patiënten wordt dit in overleg met de behandelende arts besproken. Ook in deze uitzonderingsgevallen is bezoek door personen met symptomen van respiratoire infectie (hoest, ademhalingsmoeilijkheden of koorts) verboden.

Uitstel infosessies, events en rondleidingen

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is er beslist om alle groepsbijeenkomsten in ons ziekenhuis tot en met 3 april te annuleren. Het gaat daarbij om

 • rondleidingen en groepsbezoeken
 • interne en externe opleidingen
 • infomomenten voor patiënten

Tips om de kans op besmetting te verminderen

Nuttige links

Alle actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

Versiedatum

Dit bericht werd laatst geupdatet op 07 april 2020.