Werking NKO-dienst n.a.v. COVID-19Eind 2019 ontstond een wereldwijde infectie-golf door een nieuw Corona-virus (SARS-CoV-2), dat de besmettelijke ziekte COVID-19 veroorzaakt.

De meeste patiënten (80%) met COVID-19 ontwikkelen milde luchtwegklachten, vergelijkbaar met een flinke verkoudheid of keelontsteking. Bij 20% van de patiënten ontstaat ook een long-ontsteking met hoest, kortademigheid, hoge koorts en malaise, waardoor een ziekenhuis-opname nodig kan worden. In enkele gevallen kent deze longontsteking een hevig verloop en moeten Intensieve Zorgen worden toegediend. Vooral voor ouderen kan dit fataal aflopen.

Omdat COVID-19 erg besmettelijk is, kan de ziekte in korte tijd een groot deel van de bevolking aantasten, wat zou leiden tot een massale golf van hospitalisaties. De capaciteit van de Belgische ziekenhuizen kan hierdoor in het gedrang komen, en bijgevolg ook de kwaliteit van zorgen en de ultieme overlevingscijfers. Het is dus van groot belang om de besmettingen af te remmen en een hoge piek in het patiënten-aantal te vermijden. Hiervoor zijn reeds heel wat adviezen en verplichtingen geformuleerd, die wij als NKO-dienst absoluut onderschrijven:

 • voor iedereen: regelmatig en grondig handen wassen, sociaal contact zoveel mogelijk beperken, plaatsen waar veel mensen samenkomen vermijden, oude en jonge generaties strikt gescheiden houden,…
 • voor wie verkouden is: thuis blijven, sociaal contact absoluut vermijden, mondmasker dragen
 • voor wie ademhalingsproblemen en/of hoge (ril)koorts krijgt: de huisarts of het ziekenhuis telefonisch contacteren om hospitalisatie te overwegen (enkel bij hen zal een screening voor COVID-19 gebeuren)

Eén van de federale maatregelen om het aantal besmettingen terug te dringen én om de capaciteit van de ziekenhuizen te maximaliseren, is het voorlopig opschorten van alle niet-dringende consultaties en behandelingen (inclusief operaties) in alle
Belgische ziekenhuizen. Voor de dienst NKO van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis betekent dit vanaf 16/03/2020:

 • alle consultaties worden automatisch geannuleerd tenzij u telefonisch wordt verwittigd
 • alle geplande operaties worden uitgesteld tot een latere datum – u wordt hiervoor telefonisch gecontacteerd
 • consultaties zijn enkel nog mogelijk voor urgente (dringende) problemen
 • een urgente consultatie kan enkel na rechtstreeks contact met de NKO-dienst, of via de Spoeddienst:
  • telefoonnummer NKO: 056/62.35.38.

  • telefoonnummer Spoed: 056/62.31.31.

 • let wel: begeleiding is enkel toegelaten wanneer strikt noodzakelijk, consultatieduur wordt tot een minimum beperkt, enkel het urgente probleem wordt behandeld.
 • de online-planner wordt voor de volgende weken geblokkeerd
 • de NKO-dienst blijft dagelijks beschikbaar voor online advies: orl@ziekenhuiswaregem.be of sander.joniau@ziekenhuiswaregem.be

Deze richtlijnen kunnen in de loop van de volgende dagen of weken veranderen.