Medisch

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem heeft de volgende vacatures voor medici:

Urgentie-artsen, Acutisten, BAG-artsen

Voor de verdere uitbreiding van de dienst spoedgevallenzorg.

 

Verdere inlichtingen kunt u bekomen bij

Dr. W. Sneyers, Hoofdgeneesheer (tel. 056 / 62 35 38) en Dr. O. Vinck, Diensthoofd spoedopname

 

U kan uw kandidatuur richten tot:

Dhr. R. Neirynck

Gedelegeerd Bestuurder

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw

Vijfseweg 150

8790 Waregem

NEUROLOOG (M/V)

Hij/zij zal voltijds en in associatief verband samenwerken met de reeds in het ziekenhuis werkzame neurologen.

 

Geïnteresseerde artsen kunnen hun kandidatuur met curriculum vitae overmaken aan de heer R. Neirynck, gedelegeerd bestuurder, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem v.z.w., Vijfseweg 150 te 8790 Waregem. 

Bijkomende inlichtingen kunnen telefonisch bekomen worden bij dokter W. Sneyers, hoofdgeneesheer (tel. 056 / 62 35 38).  

 

 

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw, Vijfseweg 150, 8790 Waregem brengt ter kennis dat er binnen het ziekenhuis een vacature bestaat voor

2 ARTSEN-GERIATERS (m/v)

Zij zullen voltijds in associatief verband samenwerken met de in het ziekenhuis werkzame cardiologen, oncologen, gastro-enterologen, endocrinoloog, geriater en pneumologen. Geïnteresseerden die nog in opleiding zijn, komen eveneens in aanmerking voor de vacature.

 

Geïnteresseerde artsen kunnen hun kandidatuur met curriculum vitae, overmaken aan de heer R. Neirynck, gedelegeerd bestuurder, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw, Vijfseweg 150 te 8790 Waregem.

 

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij dokter H. Vanhauwaert, diensthoofd interne (tel. 056 62 35 16) of bij dokter W. Sneyers, hoofdgeneesheer (tel. 056 62 35 38).

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem v.z.w., Vijfseweg 150, 8790 Waregem, brengt ter kennis dat er binnen haar dienst anesthesie – reanimatie – intensieve zorgen een vacature bestaat voor een

ARTS SPECIALIST IN DE ANESTHESIE-REANIMATIE (M/V) - Met bijkomende beroepstitel in de intensieve zorgen

Hij/zij zal in associatief verband samenwerken met de reeds in het ziekenhuis werkzame geneesheren van de dienst anesthesie. Indiensttreding is voorzien voor het najaar 2014.

 

Geïnteresseerde artsen kunnen hun kandidatuur met curriculum vitae uiterlijk tegen

30 april 2014 overmaken aan de heer R. Neirynck, gedelegeerd bestuurder, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem v.z.w., Vijfseweg 150 te 8790 Waregem. 

 

Bijkomende inlichtingen kunnen telefonisch bekomen worden bij dokter W. Vidts, diensthoofd anesthesie, reanimatie en pijnbehandeling en van de functie intensieve zorgen (tel. 056 / 62 37 76) of bij dokter W. Sneyers, hoofdgeneesheer (tel. 056 / 62 35 38).

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw, Vijfseweg 150, 8790 Waregem brengt ter kennis dat er binnen het ziekenhuis een vacature bestaat voor een

ARTS-PEDIATER (M/V)

Hij/Zij zal voltijds in associatief verband samenwerken met de in het ziekenhuis werkzame pediaters.

 

Geïnteresseerde artsen kunnen hun kandidatuur met curriculum vitae, overmaken aan de heer R. Neirynck, gedelegeerd bestuurder, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw, Vijfseweg 150 te 8790 Waregem.

 

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij dokter F. Van den Mooter, diensthoofd kindergeneeskunde (tel. 056 62 35 50) of bij dokter W. Sneyers, hoofdgeneesheer (tel. 056 62 35 38).

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw, Vijfseweg 150, 8790 Waregem, brengt ter kennis dat er een vacature bestaat voor een

KLINISCH BIOLOOG (ARTS OF APOTHEKER) (M/V) (VOLTIJDS)

Inzichten in accreditering en kwaliteitsbeleid zijn een troef.

 

Hij/zij zal in associatief verband samenwerken met de reeds in het ziekenhuis werkzame klinisch biologen en wordt voltijds ingeschakeld in het vernieuwd en dynamisch laboratorium. Indiensttreding voorzien op 01.01.2015.

Geïnteresseerden die in de loop van 2014 hun opleiding beëindigen, komen eveneens in aanmerking voor de vacature.

 

Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur met C.V. vóór 31 mei 2014 over te maken aan de heer R. Neirynck, gedelegeerd bestuurder, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem v.z.w., Vijfseweg 150 te 8790 Waregem.

Bijkomende inlichtingen kunnen telefonisch bekomen worden bij de heer R. Braekevelt, diensthoofd klinische biologie (tel. 056 62 33 50) of dokter W. Sneyers, hoofdgeneesheer (tel. 056 62 35 38).